โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update November 15, 2018 Thai Eng China
Check now  39,633  [ All   118,923,249  ]
Today visit  22,321  [ All   65,924,241 ]
 
:
:

Train Number
Type
Bangkok
Departure
Hat Yai Junction
Arrive
Timetable
Fares
1
171
Rapid
13:00
5:52
         Train No. 171
2
31
14:45
6:35
         Train No. 31
3
45
Special Express
15:10
7:20
         Train No. 45
4
37
Special Express
15:10
7:20
         Train No. 37
5
169
Rapid
15:35
9:15
         Train No. 169
6
41
Special Express
22:50
12:34
         Train No. 41รถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก และรถด่วนพิเศษที่ 45 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ทั้งสองขบวนพ่วงรวมกัน และแยกริ้วขบวนที่ สถานีชุมทางหาดใหญ่

ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 , 341/342 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376/383 , 380/384/378 งดเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ , ข.381/394 เดินวันหยุดราชการ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!