โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng China
Check now  13,974  [ All   114,698,020  ]
Today visit  7,979  [ All   63,544,164 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Hat Yai Junction
Arrive
Timetable
Fares
1
171
Rapid
13:00
5:52
         Train No. 171
2
31
14:45
6:35
         Train No. 31
3
45
Special Express
15:10
7:20
         Train No. 45
4
37
Special Express
15:10
7:20
         Train No. 37
5
169
Rapid
15:35
9:15
         Train No. 169
6
41
Special Express
22:50
12:34
         Train No. 41


รถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก และรถด่วนพิเศษที่ 45 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ทั้งสองขบวนพ่วงรวมกัน และแยกริ้วขบวนที่ สถานีชุมทางหาดใหญ่


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!