โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng
Check now  39,498  [ All   85,653,244  ]
Today visit  24,448  [ All   46,218,070 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Hat Yai Junction
Arrive
Timetable
Fares
1
171
Rapid
13:00
5:52
         Train No. 171
2
31
14:45
6:35
         Train No. 31
3
37
Special Express
15:10
7:20
         Train No. 37
4
169
Rapid
15:35
9:15
         Train No. 169
5
41
Special Express
22:50
12:34
         Train No. 41


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!