โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update November 15, 2018 Thai Eng China
Check now  39,762  [ All   118,923,378  ]
Today visit  22,391  [ All   65,924,311 ]
 
:
:

Train Number
Type
Bangkok
Departure
Nakhon Si Thammarat
Arrive
Timetable
Fares
1
173
Rapid
17:35
9:55
         Train No. 173
2
85
Express
19:30
10:55
         Train No. 85


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 , 341/342 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376/383 , 380/384/378 งดเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ , ข.381/394 เดินวันหยุดราชการ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!