โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng
Check now  47,328  [ All   112,690,597  ]
Today visit  27,633  [ All   62,386,340 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Nong Khai
Arrive
Timetable
Fares
1
75
Express
8:20
17:45
         Train No. 75
2
77
Express
18:35
4:15
         Train No. 77
3
25
20:00
06:45
         Train No. 25
4
133
Rapid
20:45
8:35
         Train No. 133


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!