โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update November 15, 2018 Thai Eng China
Check now  43,149  [ All   118,926,765  ]
Today visit  24,243  [ All   65,926,163 ]
 
:
:

Train Number
Type
Bangkok
Departure
Sila At
Arrive
Timetable
Fares
1
111
Rapid
7:00
15:27
         Train No. 111
2
7
Special Express
8:30
14:30
         Train No. 7
3
3
Special Express
10:50
19:15
         Train No. 3
4
109
Rapid
13:45
22:27
         Train No. 109
5
9
18:10
01:44
         Train No. 9
6
13
Special Express
19:35
3:11
         Train No. 13
7
107
Rapid
20:10
4:08
         Train No. 107
8
105
Rapid
21:00
4:40
         Train No. 105
9
51
Express
22:00
6:10
         Train No. 51


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 , 341/342 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376/383 , 380/384/378 งดเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ , ข.381/394 เดินวันหยุดราชการ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!