โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng China
Check now  64,488  [ All   117,008,396  ]
Today visit  35,545  [ All   64,840,857 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Ubon Ratchathani
Arrive
Timetable
Fares
1
21
Special Express
5:45
14:00
         Train No. 21
2
135
Rapid
6:40
18:00
         Train No. 135
3
71
Express
10:05
19:50
         Train No. 71
4
145
Rapid
15:20
3:35
         Train No. 145
5
139
Rapid
18:55
6:15
         Train No. 139
6
23
20:30
06:35
         Train No. 23
7
67
Express
21:30
7:50
         Train No. 67
8
141
Rapid
22:45
10:20
         Train No. 141


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!