โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng
Check now  34,756  [ All   112,678,025  ]
Today visit  20,255  [ All   62,378,962 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Hua Hin
Departure
Bangkok
Arrive
Timetable
Fares
1
174
Rapid
0:45
5:10
         Train No. 174
2
168
Rapid
1:16
5:35
         Train No. 168
3
86
Express
1:47
6:30
         Train No. 86
4
262
Ordinary
14:10
19:00
         Train No. 262
5
40
Special Express
16:01
19:45
         Train No. 40
6
44
Special Express
2:22
5:55
         Train No. 44
7
42
Special Express
2:22
5:55
         Train No. 42
8
170
Rapid
4:06
9:00
         Train No. 170
9
84
Express
4:15
8:35
         Train No. 84
10
172
Rapid
4:56
9:15
         Train No. 172
11
46
Special Express
6:05
10:10
         Train No. 46
12
38
Special Express
6:05
10:10
         Train No. 38
13
32
6:29
10:30
         Train No. 32


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!