SRT
topnavshadow

ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ
 
โทรศัพท์
 
อีเมล์
 
หัวข้อ
 
รายละเอียด
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสถานีกรุงเทพ

ชุมสายโทรศัพท์ กรุงเทพ โทร. 0-2621-8701
ชุมสายโทรศัพท์ มักกะสัน โทร. 0-2245-2480
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร. 1690
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว โทร. 0-2222-0175 (รับ-ส่ง โทรสารได้)
บริการส่งสัมภาระ (สถานีกรุงเทพ) โทร. 0-2621-8701 ต่อ 5226, 5283
บริการจำหน่ายตั๋วในวันเดินทาง (สถานีกรุงเทพ) โทร. 0-224-7788, 0-2621-8701 ต่อ 5208
บริการรับฝากของ (สถานีกรุงเทพ) โทร. 0-2215-0471
สารวัตรงานสถานีกรุงเทพ โทร. 0-2220-4216
แผนกบริการโดยสาร โทร. 0-2226-4869, 0-2621-8701 ต่อ 5229
ศูนย์วิทยุตำรวจรถไฟ โทร. 0-2220-4360, 0-2222-2169
ตำรวจรถไฟ (สถานีกรุงเทพ) โทร. 0-2222-2169

หมายเลขโทรศัพท์สถานีสายเหนือ

สถานีบางปะอิน โทร. 0-3526-1377
สถานีอยุธยา โทร. 0-3524-1521
สถานีชุมทางบ้านภาชี โทร. 0-3531-1110
สถานีลพบุรี โทร. 0-3641-1022
สถานีนครสวรรค์ โทร. 0-5622-1544
สถานีตะพานหิน โทร. 0-5662-1055
สถานีพิจิตร โทร. 0-5661-2163
สถานีพิษณุโลก โทร. 0-5525-8005
สถานีอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-1023
สถานีศิลาอาสน์ โทร. 0-5541-4013 , 0-5541-1311
สถานีเด่นชัย โทร. 0-5461-3260
สถานีนครลำปาง โทร. 0-5421-7024
สถานีลำพูน โทร. 0-5351-1016
สถานีเชียงใหม่ โทร. 0-5324-4795

หมายเลขโทรศัพท์สถานีสายใต้

สถานีนครปฐม โทร. 0-3425-8771
สถานีโพธาราม โทร. 0-3223-1973
สถานีราชบุรี โทร. 0-3223-7002
สถานีเพชรบุรี โทร. 0-3242-5211
สถานีกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1285
สถานีบ้านชะอำ โทร. 0-3247-1159
สถานีหัวหิน โทร. 0-3251-1073
สถานีประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1175
สถานีชุมพร โทร. 0-7751-1103
สถานีไชยา โทร. 0-7743-1348
สถานีสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7731-1213
สถานีนาสาร โทร. 0-7734-1456
สถานีชุมทางทุ่งสง โทร. 0-7541-1254
สถานีนครศรีธรรมราช โทร. 0-7535-6364
สถานีตรัง โทร. 0-7521-8012
สถานีกันตัง โทร. 0-7525-1015
สถานีพัทลุง โทร. 0-7461-3106
สถานีชุมทางหาดใหญ่ โทร. 0-7423-8001
สถานีปาดังเบซาร์ โทร. 0-7452-1487 , 0-7452-1050
สถานียะลา โทร. 0-7321-2737
สถานีตันหยงมัส โทร. 0-7367-1191
สถานีสุไหง-โกลก โทร. 0-7361-1162

หมายเลขโทรศัพท์สถานีสายตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานีสระบุรี โทร. 0-3621-1091
สถานีชุมทางแก่งคอย โทร. 0-3624-4020
สถานีปากช่อง โทร. 0-4431-1534
สถานีนครราชสีมา โทร. 0-4424-2044
สถานีชุมทางถนนจิระ โทร. 0-4424-2363
สถานีลำปลายมาศ โทร. 0-4466-1157
สถานีบุรีรัมย์ โทร. 0-4461-1202
สถานีสุรินทร์ โทร. 0-4451-1295
สถานีศรีสะเกษ โทร. 0-4561-1525
สถานีอุบลราชธานี โทร. 0-4532-1004
สถานีชุมทางบัวใหญ่ โทร. 0-4446-1182
สถานีขอนแก่น โทร. 0-4322-1112
สถานีอุดรธานี โทร. 0-4222-2061
สถานีหนองคาย โทร. 0-4241-1637