ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     303
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
04.20
   ลพบุรี
07.05
   ขบวน" 303" - ฟรี
2
     311
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
04.40
   รังสิต
05.25
   ขบวน" 311" - ฟรี
3
     339
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
05:20
   ชุมทางแก่งคอย
08:05
   ขบวน" 339" - ฟรี
4
     135
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
06:40
   อุบลราชธานี
18:00
5
     111
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
07.00
   เด่นชัย
16.30
6
     75
   รถด่วน
   กรุงเทพ
08:20
   หนองคาย
17.45
7
     201
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
09.25
   พิษณุโลก
17.55
   ขบวน" 201" - ฟรี
8
     71
   รถด่วน
   กรุงเทพ
10:05
   ศรีสะเกษ
18:40
9
     209
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11.20
   บ้านตาคลี
15.40
   ขบวน" 209" - ฟรี
10
     233
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11:40
   สุรินทร์
20:00
   ขบวน" 233" - ฟรี
11
     211
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
12.55
   ตะพานหิน
19.15
   ขบวน" 211" - ฟรี
12
     207
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
14.05
   นครสวรรค์
19.35
   ขบวน" 207" - ฟรี
13
     109
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
13.45
   บ้านปิน
00.16
   ขบวน" 109" - ฟรี
14
     145
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
15:20
   อุบลราชธานี
03:35
   ขบวน" 145" - ฟรี
15
     301
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
16.30
   ลพบุรี
20.00
   ขบวน" 301" - ฟรี
16
     313
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
18.20
   ชุมทางบ้านภาชี
20.45
   ขบวน" 313" - ฟรี
17
     341
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17:00
   ชุมทางแก่งคอย
20:15
   ขบวน" 341" - ฟรี
18
     317
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17.25
   ลพบุรี
20.20
   ขบวน" 317" - ฟรี
19
     105
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
21.00
   ศิลาอาสน์
04.40
20
     107
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
20.10
   เด่นชัย
05.15
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2560


ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     116
   รถเร็ว
   พิษณุโลก
19:20
   กรุงเทพ
03:20
2
     108
   รถเร็ว
   เด่นชัย
19:05
   กรุงเทพ
05:10
3
     52
   รถด่วน
   เชียงใหม่
14:50
   กรุงเทพ
05:30
4
     314
   รถชานเมือง
   ชุมทางบ้านภาชี
05:00
   กรุงเทพ
07:30
   ขบวน" 314" - ฟรี
5
     376
   รถชานเมือง
   รังสิต
05:35
   หัวตะเข้
07:40
   ขบวน" 376" - ฟรี
6
     342
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
   ขบวน" 342" - ฟรี
7
     302
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
04:40
   กรุงเทพ
08:15
   ขบวน" 302" - ฟรี
8
     318
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
06:10
   กรุงเทพ
09:15
   ขบวน" 318" - ฟรี
9
     208
   รถธรรมดา
   นครสวรรค์
05:00
   กรุงเทพ
10:20
   ขบวน" 208" - ฟรี
10
     304
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
08:00
   กรุงเทพ
10:35
   ขบวน" 304" - ฟรี
11
     340
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
08:45
   กรุงเทพ
11:10
   ขบวน" 340" - ฟรี
12
     212
   รถธรรมดา
   ตะพานหิน
05:30
   กรุงเทพ
12:10
   ขบวน" 212" - ฟรี
13
     202
   รถธรรมดา
   พิษณุโลก
06:05
   กรุงเทพ
14:05
   ขบวน" 202" - ฟรี
14
     234
   รถธรรมดา
   สุรินทร์
05:18
   กรุงเทพ
14:15
   ขบวน" 234" - ฟรี
15
     106
   รถเร็ว
   ศิลาอาสน์
07:30
   กรุงเทพ
15:05
16
     112
   รถเร็ว
   เด่นชัย
07:20
   กรุงเทพ
18:00
17
     136
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
07:00
   กรุงเทพ
18:40
18
     210
   รถธรรมดา
   บ้านตาคลี
16:00
   กรุงเทพ
20:35
   ขบวน" 210" - ฟรี
19
     146
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
08:45
   กรุงเทพ
21:00
   ขบวน" 146" - ฟรี
20
     102
   รถเร็ว
   เชียงใหม่
06:45
   กรุงเทพ
21:10
   ขบวน" 102" - ฟรี
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2560

การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0039 วินาที