ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2558

ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     379
   รถธรรมดา
   มักกะสัน
04:28
   หัวตะเข้
05:10
   ขบวน" 379" - ฟรี
2
     376
   รถธรรมดา
   รังสิต
05:35
   หัวตะเข้
07:40
   ขบวน" 376" - ฟรี
3
     275
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
05:55
   อรัญประเทศ
11:35
   ขบวน" 275" - ฟรี
4
     283
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
06:55
   บ้านพลูตาหลวง
11:20
   ขบวน" 283" - ฟรี
5
     285
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
06:55
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
08:56
   ขบวน" 285" - ฟรี
6
     281
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
08:00
   กบินทร์บุรี
11:35
   ขบวน" 281" - ฟรี
7
     367
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
10:10
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
11:30
   ขบวน" 367" - ฟรี
8
     389
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
12:10
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
13:30
   ขบวน" 389" - ฟรี
9
     279
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
13:05
   อรัญประเทศ
17:35
   ขบวน" 279" - ฟรี
10
     277
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
15:25
   กบินทร์บุรี
18:20
   ขบวน" 277" - ฟรี
11
     391
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
16:50
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
18:15
   ขบวน" 391" - ฟรี
12
     371
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
17:40
   ปราจีนบุรี
20:55
   ขบวน" 371" - ฟรี
13
     383
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
18:25
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
20:00
   ขบวน" 383" - ฟรี
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
หมายเหตุขบวน 379 , 376 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 285 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
ขบวน 283 เดินเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ , ขบวน 383 เดินเฉพาะวันทำงานราชการ


ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2558
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     380
   รถธรรมดา
   หัวตะเข้
06:00
   กรุงเทพ
07:10
   ขบวน" 380" - ฟรี
2
     384
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
05:45
   กรุงเทพ
07:45
   ขบวน" 384" - ฟรี
3
     372
   รถธรรมดา
   ปราจีนบุรี
05:00
   กรุงเทพ
08:15
   ขบวน" 372" - ฟรี
4
     388
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
07:05
   กรุงเทพ
08:35
   ขบวน" 388" - ฟรี
5
     378
   รถธรรมดา
   หัวตะเข้
08:05
   กรุงเทพ
09:20
   ขบวน" 378" - ฟรี
6
     278
   รถธรรมดา
   กบินทร์บุรี
06:00
   กรุงเทพ
10:15
   ขบวน" 278" - ฟรี
7
     280
   รถธรรมดา
   อรัญประเทศ
06:40
   กรุงเทพ
12:05
   ขบวน" 280" - ฟรี
8
     368
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
12:35
   กรุงเทพ
14:10
   ขบวน" 368" - ฟรี
9
     390
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
14:05
   กรุงเทพ
15:25
   ขบวน" 390" - ฟรี
10
     282
   รถธรรมดา
   กบินทร์บุรี
13:25
   กรุงเทพ
17:15
   ขบวน" 282" - ฟรี
11
     284
   รถธรรมดา
   บ้านพลูตาหลวง
13:35
   กรุงเทพ
18:15
   ขบวน" 284" - ฟรี
12
     286
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
16:20
   กรุงเทพ
18:25
   ขบวน" 286" - ฟรี
13
     276
   รถธรรมดา
   อรัญประเทศ
13:40
   กรุงเทพ
19:55
   ขบวน" 276" - ฟรี
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
หมายเหตุ ขบวน 380 , 378 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
ขบวน 284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ , ขบวน 384 เดินเฉพาะวันทำงานราชการ

การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0020 วินาที