ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2558

ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     423
   รถท้องถิ่น
   ลำชี
04:38
   สำโรงทาบ
05:40
   ขบวน" 423" - ฟรี
2
     431
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
05:00
   ขอนแก่น
11:20
   ขบวน" 431" - ฟรี
3
     339
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
05:20
   ชุมทางแก่งคอย
08:05
   ขบวน" 339" - ฟรี
4
     433
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
05:28
   ชุมทางบัวใหญ่
10:10
   ขบวน" 433" - ฟรี
5
     425
   รถท้องถิ่น
   ลำชี
04:05
   อุบลราชธานี
08:25
   ขบวน" 425" - ฟรี
6
     21
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
05:45
   อุบลราชธานี
14:20
7
     421
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
06:10
   อุบลราชธานี
12:45
   ขบวน" 421" - ฟรี
8
     415
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
06:02
   ตลาดหนองคาย
12:30
   ขบวน" 415" - ฟรี
9
     135
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
06:40
   อุบลราชธานี
18:20
10
     71
   รถด่วน
   กรุงเทพ
10:05
   อุบลราชธานี
19:50
11
     419
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
11:00
   อุบลราชธานี
17:05
   ขบวน" 419" - ฟรี
12
     233
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11:40
   สุรินทร์
20:00
   ขบวน" 233" - ฟรี
13
     439
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
11:45
   ชุมทางบัวใหญ่
16:45
   ขบวน" 439" - ฟรี
14
     427
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
14:22
   อุบลราชธานี
20:15
   ขบวน" 427" - ฟรี
15
     145
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
15:20
   อุบลราชธานี
03:35
   ขบวน" 145" - ฟรี
16
     417
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
15:00
   อุดรธานี
20:50
   ขบวน" 417" - ฟรี
17
     437
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
17:00
   ลำนารายณ์
18:25
   ขบวน" 437" - ฟรี
18
     341
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17:00
   ชุมทางแก่งคอย
20:15
   ขบวน" 341" - ฟรี
19
     429
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
17:55
   ชุมทางบัวใหญ่
19:35
   ขบวน" 429" - ฟรี
20
     77
   รถด่วน
   กรุงเทพ
18:30
   หนองคาย
05:05
21
     139
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
18:55
   อุบลราชธานี
06:15
22
     69
   รถด่วน
   กรุงเทพ
20:00
   หนองคาย
08:25
23
     23
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
20:30
   อุบลราชธานี
06:35
24
     67
   รถด่วน
   กรุงเทพ
21:30
   อุบลราชธานี
07:50
25
     133
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
20:45
   หนองคาย
09:45
   ขบวน" 133" - ฟรี
26
     141
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
22:45
   อุบลราชธานี
10:20
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
หมายเหตุขบวน 339 , 341 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 343 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2558
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     342
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
   ขบวน" 342" - ฟรี
2
     234
   รถธรรมดา
   สุรินทร์
05:10
   กรุงเทพ
14:15
   ขบวน" 234" - ฟรี
3
     424
   รถท้องถิ่น
   สำโรงทาบ
05.55
   นครราชสีมา
09:55
   ขบวน" 424" - ฟรี
4
     430
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
05:50
   นครราชสีมา
07:35
   ขบวน" 430" - ฟรี
5
     440
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
05:52
   ชุมทางแก่งคอย
11:20
   ขบวน" 440" - ฟรี
6
     416
   รถท้องถิ่น
   อุดรธานี
05:50
   นครราชสีมา
11:15
   ขบวน" 416" - ฟรี
7
     438
   รถท้องถิ่น
   ลำนารายณ์
06:07
   ชุมทางแก่งคอย
07:35
   ขบวน" 438" - ฟรี
8
     428
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
06:18
   นครราชสีมา
11:55
   ขบวน" 428" - ฟรี
9
     76
   รถด่วน
   หนองคาย
06:00
   กรุงเทพ
17:10
10
     136
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
07:00
   กรุงเทพ
18:40
11
     72
   รถด่วน
   อุบลราชธานี
05:40
   กรุงเทพ
14:55
12
     146
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
09:30
   กรุงเทพ
21:10
   ขบวน" 146" - ฟรี
13
     340
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
08:45
   กรุงเทพ
11:10
   ขบวน" 340" - ฟรี
14
     434
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
12:22
   ชุมทางแก่งคอย
17:50
   ขบวน" 434" - ฟรี
15
     426
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
12:25
   นครราชสีมา
18:15
   ขบวน" 426" - ฟรี
16
     432
   รถท้องถิ่น
   ขอนแก่น
13:38
   ชุมทางแก่งคอย
20:15
   ขบวน" 432" - ฟรี
17
     22
   รถด่วนพิเศษ
   อุบลราชธานี
14:50
   กรุงเทพ
23:15
18
     422
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
15:20
   ลำชี
18:44
   ขบวน" 422" - ฟรี
19
     24
   รถด่วนพิเศษ
   อุบลราชธานี
19:00
   กรุงเทพ
05:15
20
     134
   รถเร็ว
   หนองคาย
19:15
   กรุงเทพ
08:00
   ขบวน" 134" - ฟรี
21
     68
   รถด่วน
   อุบลราชธานี
19:30
   กรุงเทพ
06:40
22
     420
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
18:45
   ลำชี
21:30
   ขบวน" 420" - ฟรี
23
     78
   รถด่วน
   อุดรธานี
18:40
   กรุงเทพ
05:00
24
     74
   รถด่วน
   ศรีสะเกษ
19:05
   กรุงเทพ
04:35
25
     70
   รถด่วน
   หนองคาย
18:20
   กรุงเทพ
06:25
26
     140
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
20:30
   กรุงเทพ
07:20
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
หมายเหตุ ขบวน 340 , 342 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0059 วินาที