ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2558
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     303
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
04.20
   ลพบุรี
07.05
   ขบวน" 303" - ฟรี
2
     311
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
04.40
   รังสิต
05.25
   ขบวน" 311" - ฟรี
3
     407
   รถท้องถิ่น
   นครสวรรค์
05.00
   เชียงใหม่
14.35
   ขบวน" 407" - ฟรี
4
     403
   รถท้องถิ่น
   พิษณุโลก
05.55
   ศิลาอาสน์
07.40
   ขบวน" 403" - ฟรี
5
     409
   รถท้องถิ่น
   อยุธยา
06.00
   ลพบุรี
07.15
   ขบวน" 409" - ฟรี
6
     401
   รถท้องถิ่น
   ลพบุรี
06.00
   พิษณุโลก
10.55
   ขบวน" 401" - ฟรี
7
     111
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
07.00
   เด่นชัย
16.30
8
     7
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
08.30
   เชียงใหม่
19.30
9
     201
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
09.25
   พิษณุโลก
17.55
   ขบวน" 201" - ฟรี
10
     3
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
10.50
   ศิลาอาสน์
19.15
11
     209
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11.20
   บ้านตาคลี
15.40
   ขบวน" 209" - ฟรี
12
     211
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
12.55
   ตะพานหิน
19.15
   ขบวน" 211" - ฟรี
13
     109
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
13.45
   เชียงใหม่
04.05
   ขบวน" 109" - ฟรี
14
     207
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
14.05
   นครสวรรค์
19.35
   ขบวน" 207" - ฟรี
15
     301
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
16.30
   ลพบุรี
20.00
   ขบวน" 301" - ฟรี
16
     317
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17.25
   ลพบุรี
20.20
   ขบวน" 317" - ฟรี
17
     9
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
18.10
   เชียงใหม่
07.15
18
     313
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
18.20
   ชุมทางบ้านภาชี
20.45
   ขบวน" 313" - ฟรี
19
     13
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
19.35
   เชียงใหม่
08.40
20
     107
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
20.10
   เด่นชัย
05.15
21
     105
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
21.00
   ศิลาอาสน์
04.40
22
     51
   รถด่วน
   กรุงเทพ
22.00
   เชียงใหม่
12.10
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
หมายเหตุขบวน 303 , 313 , 317 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2558
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     302
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
04.40
   กรุงเทพ
08.15
   ขบวน" 302" - ฟรี
2
     314
   รถชานเมือง
   ชุมทางบ้านภาชี
05.00
   กรุงเทพ
07.30
   ขบวน" 314" - ฟรี
3
     208
   รถธรรมดา
   นครสวรรค์
05.00
   กรุงเทพ
10.20
   ขบวน" 208" - ฟรี
4
     212
   รถธรรมดา
   ตะพานหิน
05.30
   กรุงเทพ
12.10
   ขบวน" 212" - ฟรี
5
     318
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
06.00
   กรุงเทพ
09.05
   ขบวน" 318" - ฟรี
6
     202
   รถธรรมดา
   พิษณุโลก
06.05
   กรุงเทพ
14.05
   ขบวน" 202" - ฟรี
7
     102
   รถเร็ว
   เชียงใหม่
06.30
   กรุงเทพ
21.10
   ขบวน" 102" - ฟรี
8
     106
   รถเร็ว
   ศิลาอาสน์
07.30
   กรุงเทพ
14.40
9
     112
   รถเร็ว
   เด่นชัย
07.30
   กรุงเทพ
18.00
10
     304
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
08.00
   กรุงเทพ
10.35
   ขบวน" 304" - ฟรี
11
     8
   รถด่วนพิเศษ
   เชียงใหม่
08.50
   กรุงเทพ
19.25
12
     408
   รถท้องถิ่น
   เชียงใหม่
09.30
   นครสวรรค์
19.55
   ขบวน" 408" - ฟรี
13
     402
   รถท้องถิ่น
   พิษณุโลก
13.45
   ลพบุรี
18.45
   ขบวน" 402" - ฟรี
14
     52
   รถด่วน
   เชียงใหม่
15.30
   กรุงเทพ
05.25
15
     210
   รถธรรมดา
   บ้านตาคลี
16.00
   กรุงเทพ
20.35
   ขบวน" 210" - ฟรี
16
     410
   รถท้องถิ่น
   ศิลาอาสน์
16.30
   พิษณุโลก
18.10
   ขบวน" 410" - ฟรี
17
     14
   รถด่วนพิเศษ
   เชียงใหม่
17.00
   กรุงเทพ
06.15
18
     10
   รถด่วนพิเศษ
   เชียงใหม่
18.00
   กรุงเทพ
06.50
19
     108
   รถเร็ว
   เด่นชัย
19.05
   กรุงเทพ
05.10
20
     4
   รถด่วนพิเศษ
   ศิลาอาสน์
19.50
   กรุงเทพ
04.00
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
หมายเหตุ ขบวน 308 , 310 , 318 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 302 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0000 วินาที