ให้บริการ 11 พ.ย.59 เป็นต้นไป
ข.9 : ข.10 ขบวนอื่นๆ

ให้บริการ 11 พ.ย.59 เป็นต้นไป
ข.23 : ข.24 ขบวนอื่นๆ

ให้บริการ 2 ธ.ค.59 เป็นต้นไป
ข.25 : ข.26 ขบวนอื่นๆ

ให้บริการ 2 ธ.ค.59 เป็นต้นไป
ข.31 : ข.32 ขบวนอื่นๆ