SRT
topnavshadow

ประชาสัมพันธ์

อัพเดตล่าสุด 28/04/2017 20:50:56
ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ 19
รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยอดเดินทางหนาแน่นสูงเกือบ 9 แสนคน 240
การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถรองรับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้าง 922
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ก้าวสู่ 120 ปี 945
การรถไฟฯ ชี้แจงกรณีการแสดงความเห็นผ่าน เว๊บไซต์ YouLike (คลิปเด็ด) 731
การรถไฟฯ จัดรถไฟขบวนพิเศษขบวนที่สอง ลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และจากกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ 1897
รฟท.เปิดมิติใหม่ให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ E-Ticket (e-TSRT) เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้ 7180
การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 2016
สถานการณ์การเดินรถในเส้นทางสายใต้ วันที่ 19 มกราคม 2560 701
ดูทั้งหมด