SRT
topnavshadow

ประชาสัมพันธ์

อัพเดตล่าสุด 01/02/2017 10:40:31
การรถไฟฯ จัดรถไฟขบวนพิเศษขบวนที่สอง ลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และจากกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ 770
รฟท.เปิดมิติใหม่ให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ E-Ticket (e-TSRT) เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้ 4749
การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 1220
สถานการณ์การเดินรถในเส้นทางสายใต้ วันที่ 19 มกราคม 2560 642
สถานการณ์การเดินรถในเส้นทางสายใต้ วันที่ 12 มกราคม 2560 3248
วันที่ 10 มกราคม 2560 สถานการณ์น้ำท่วมยังขยายวงกว้าง ส่งผลให้มีทางขาดเปิดเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์ 1069
วันที่ 9 มกราคม 2560 รฟท.ให้บริการขบวนรถเดินทางในเส้นทางสายใต้ ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง 1024
วันที่ 8 มกราคม 2560 รฟท.ให้บริการเดินขบวนรถเส้นทางภาคใต้รวม 16 ขบวน เริ่มต้นและสิ้นสุดสถานีชุมทางทุ่งสง 285
การรถไฟฯ แจ้งเพิ่มเติมแก่ประชาชนเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพฯ วันที่ 14 ตค. ถึง 21 พย.2559 5450
ดูทั้งหมด