SRT
topnavshadow
  • หน้าหลัก
  • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
  • การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
  • วันที่โพส 20/01/2017 15:54:33
  • อ่านแล้ว 2,184 ครั้ง

การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

+++ การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยตั้งเป้าหมายจะปรับปรุงได้เสร็จอีก 40 คัน เพื่อนำมาใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และปรับปรุงเสร็จครบตามแผน 148 คัน ภายในสิ้นปี 2560 รองรับการเดินทางของประชาชนทันช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บำรุงรักษาความสะอาดภายในขบวนรถและสถานีรถไฟตลอดปี

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการปรับปรุงการให้บริการของการรถไฟฯ ในปี 2560 ว่า การรถไฟฯ จะมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการรถไฟอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ให้ครบตามเป้าหมายจำนวน 148 คัน หลังจากที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและเปิดให้บริการแก่ประชาชนในระยะแรกไปแล้ว 20 คัน และก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ จะมีการปรับปรุงเสร็จเพิ่มเติมอีก 40 คัน รวมเป็น 60 คัน ก่อนจะปรับปรุงเสร็จได้ครบตามแผนทั้งหมด 148 คันภายในสิ้นปี เพื่อสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนทันช่วงเทศกาลปีใหม่
ทั้งนี้ภายในรถไฟชั้น 3 ที่มีการปรับปรุง ได้มีการทำสีขบวนรถโดยสารทั้งภายในและภายนอกใหม่ การปรับปรุงระบบน้ำใช้ ห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ให้มีความสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน การปรับปรุงประตู หน้าต่าง บานกระจกใหม่ เปลี่ยนพื้นในตัวรถโดยสารใหม่ทั้งหมดให้มีความสะอาด แข็งแรง ใช้วัสดุพิเศษกันลื่นและป้องกันการติดไฟ หุ้มเบาะนั่งใหม่ พนักพิงให้นั่งได้สะดวกสบาย รวมถึงการเปลี่ยนพัดลมในรถโดยสารทุกคันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

สำหรับรถไฟชั้น 3 ที่มีการปรับปรุงแล้วเสร็จ การรถไฟฯ จะนำมาเปิดให้บริการ ทั้งในส่วนของรถไฟชั้น 3 ซึ่งพ่วงอยู่ในขบวนรถเร็ว 8 ขบวน ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ ขบวนที่ 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวนที่ 102 เชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนที่ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ขบวนที่ 172 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ ขบวนที่ 133 กรุงเทพ-หนองคาย ขบวนที่ 134 หนองคาย-กรุงเทพ ขบวนที่145 กรุงเทพ-อุบลราชธานี และขบวนที่ 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ตลอดจนขบวนรถไฟชานเมืองซึ่งเป็นรถไฟฟรี ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนวันละ 164 ขบวน 
“หลังจากที่การรถไฟฯ ได้มีการปรับปรุงรถไฟชั้น 3 ระยะแรก และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการไปแล้ว
เสียงส่วนใหญ่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ยังได้ตระหนักถึงการบำรุงรักษาภายในขบวนรถโดยสารเพื่อให้สามารถนำรถไฟที่มีคุณภาพดีออกมาให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างยาวนาน จึงได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในขบวนรถไฟโดยสารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2560 อีกด้วย”


นายวุฒิชาติกล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในปี 2560 นี้ ถือเป็นกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งประวัติศาสตร์ของการรถไฟฯ โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟ ในการร่วมกันทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดระเบียบ
กองไม้หมอน รางเหล็ก ทั้งภายในสถานีรถไฟ การดูแลรักษาความสะอาดภายในขบวนรถไฟ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างสองข้างทาง ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ขณะเดียวกันการรถไฟฯได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้โดยสาร และประชาชน ให้เห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมต่อการบำรุงรักษาความสะอาด และหวงแหนบริการรถไฟซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรการของรถไฟฯ กับประชาชน ผู้ใช้บริการรถไฟ และยังช่วยรักษาความสะอาดได้อย่างยั่งยืนด้วย