SRT
topnavshadow
  • วันที่โพส 27/07/2017 12:25:04
  • อ่านแล้ว 1,340 ครั้ง

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หนองคาย)

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ช่วงค่ำเมื่อวานนี้  (26 กรกฎาคม 2560) เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก ทำให้ดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางรถไฟ ระหว่างเสาโทรเลขที่ 248/16  246/14 และ 246/13 สถานีโคกคลี – ช่องสำราญ และปิดทับหน้าอุโมงค์ทั้งสองด้าน ซึ่งต้องให้รถแม็คโครตักดินเท่านั้น เนื่องจากระดับดินที่สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางรถไฟนั้นมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้ขบวนรถในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ(สายหนองคาย) ขบวนรถใช้ ไม่สามารถเดินรถผ่านได้  การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายหนองคาย ไปเดินในเส้นทางสาย ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา – ชุมทางแก่งคอย แทนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งนี้เวลาในการเดินทางต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นและทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิม โดยมีขบวนรถดังนี้.-
 1. ขบวนรถด่วนพิเศษ อีสานมรรคาที่ 25 (กรุงเทพ – หนองคาย) 
 2. ขบวนรถด่วนพิเศษ อีสานมรรคาที่ 26 (หนองคาย – กรุงเทพ)
 3. ขบวนรถเร็วที่ 133 (กรุงเทพ – หนองคาย)
 4. ขบวนรถเร็วที่ 134 (หนองคาย – กรุงเทพ)
 5. ขบวนรถด่วนที่ 75 (กรุงเทพ – หนองคาย)
 6. ขบวนรถด่วนที่ 76 (หนองคาย – กรุงเทพ)


 ขณะนี้การรถไฟฯ ได้นำรถแม็คโครเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุแล้ว พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายการช่างโยธาเตรียม ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางรถไฟ โดยขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่บำรุงทางตรวจทางและเฝ้าระวังตรวจสอบสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดทางเดินรถได้อีกประมาณ 2 – 3 วัน 
 

สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกับขบวนรถในวันดังกล่าว หากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางสามารถ คืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1690 การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้