SRT
topnavshadow
  • วันที่โพส 27/07/2017 15:59:48
  • อ่านแล้ว 1,060 ครั้ง

สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน

ตามที่การรถไฟฯได้นำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของการรถไฟฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์จากผู้ที่ให้ความสนใจ ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้วิจารณ์ต่อร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว จำนวน 7ราย โดยการรถไฟฯได้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และได้ออกประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 1 (ครั้งที่1) 18-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล

 

ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 1 (ครั้งที่2) 29-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล

 

ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 2 (ครั้งที่1) 18-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล

 

ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 2 (ครั้งที่2) 29-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล