SRT
topnavshadow
  • วันที่โพส 03/08/2013 15:45:40
  • อ่านแล้ว 48,203 ครั้ง

ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว

 
 
 
 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อขยายตลาดโดยสารของการรถไฟฯ เข้าไปยังแหล่งผู้ซื้อบริการที่อยู่
ห่างไกลสถานีรถไฟให้มากที่สุด การรถไฟฯได้แต่งตั้งเอกชนเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟ โดยมีสิทธิในการจำหน่ายตั๋วได้ทุกชั้น
ที่นั่งและทุกขบวนรถ จากสถานีต่าง ๆ ในเส้นทางทุกสาย เช่นเดียวกับการจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟ  โดยมีบริษัท ห้างร้านที่ได้รับ 
แต่งตั้งจากการรถไฟฯ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟ ในแต่ละภาครวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้.-
   
 
ตัวแทนกรุงเทพ/ภาคกลาง
ลำดับ
บริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
1
บริษัท บุนย์วานิช จำกัด
420/9-10 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
(02)251-0526-7,
252-0151-2
(02)254-1158
2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพัฒนายุทธ
2115/64 ซอย 43 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240
(02)314-0851,
318-7768
(02)318-8528
3
บริษัท เอส.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
102 ถนนรามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
(02)281-5153,
281-3662
(02)282-7312
4
บริษัท ทูริสโม เอเซีย จำกัด
511 ซอย 6 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
(02)640-1777
(02)642-7357
5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลแอร์บุ๊คกิ้ง
1900 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10310
(02)933-7729,
933-8208
(02)933-8061
6
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส แทรเวิล เซอร์วิส
10/12-13 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
(02)235-0411-3,
233-4714
(02)236-7186
7
บริษัท หัวหมาก จำกัด
2102/64 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
(02)374-2285,
374-2523
(02)375-2353
8
บริษัทส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด
172 ถนนข้าวสาร บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
(02)281-1463-5,
629-0400-1
(02)573-1201
9
บริษัท เอส ไอ ทัวร์ จำกัด
2/3 ถนนสีลม ซอย 19(ตรอกเวท)
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ
10500
(02)233-2631,
233-0953
(02)237-7024
10
บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล
จำกัด
4 ซอยกิ่งพลู ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
(02)676-1501- 10
0-2676-1511-12
11
บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จำกัด
246 อาคาร Time Square ชั้น 11 ถ.สุขุมวิท(12-14) เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
(02)2294721-22
0-2229-4729-30
12
บริษัท ทราเว๊กซ จำกัด
ที่อยู่ 86 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10330
0-2638-1600
0-2652-1033
13
บริษัท ริชมอนด์ 99 จำกัด
226 ถนนนวมินทร์ 86 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
08-8334-8334
 
14
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
(สาขากรุงทพ)
154 ถนนรามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
0-2629-2569-70
0-2629-2642
15
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อี.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์
86 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
0-2629-4195
0-2629-4199
 
ตัวแทนภาคเหนือ
ลำดับ
บริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 
บี ไอ เอส ทราเวล
12/1 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
(053)280-728,
279-111,206-738
(053)206-738
 
   
 
 
 
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ
บริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
17
บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัด
981 ถนนกวงเฮง  ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
(045)620-530-4
(045)620-541,
620-538
18
นายอนันต์ เทียมประเสริฐ
13-15 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
(045)254-658
(045)253-551
19
ร้านแม่จ๋า
169 ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง จ.อุบลรายธานี 34000
0-4524-4300
0-4524-4404
0-4526-5118
 
ตัวแทนภาคใต้
ลำดับ
บริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
20
บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด 
(สุราษฎร์ธานี)
293/6-8 ถนนตลาดใหม่
อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
(077)272-230,
272-906
(077)281-223
21
บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด 
(สาขาเกาะสมุย)
84 ถนนชลวิถี อำเภอเกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84140
(077)421-221-2
(077)421-221
22
บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด 
(สาขาเกาะพะงัน)
156 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(077)272-230
 
23
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
29/1 หมู่3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130f
(077) 441 093 -094
(077) 441 094
24
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด 
(สาขาเกาะเต่า)
25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า
กิ่งอำเภอเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
(02)984-4934
(02)984-4934
25
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด 
(สาขาเกาะสมุย)
88/30 หมู่ 3  ตำบลอ่างทอง
อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(077)420-933
 
26
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด 
(สาขา เกาะพะงัน)
214/5 หมู่ 1  ตำบลเกาะพะงัน
อำเภอเกาะพะงัน  จ.สุราษฎร์ธานี
(077)377-096
 
27
บริษัท อันดามัน เวฟ มาสเตอร์
จำกัด
40 ถนนเหมทานนท์  ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง กระบี่ 81000
(075)632-432-3
(075)631-046
28
บริษัท สตูลขนส่ง (2513) จำกัด
13/2 ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จ.สตูล 91000
(074)711-049,
711-229
(074)722-249
29
นางสุธีรา วาสะศิริ
8 ถนนแปลงประดิษฐ์
อำเภอนาทวี จ.สงขลา 90160
(074)371-029
(074)371-601
30
สำนักงานประจักษ์บริการ
125 ถนนพิพิธ อำเภอเมือง
จ.ปัตตานี 94000
(073)349-781
(073)331-793
31
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัล ฮิจญเราะฮุฯ
82/2 ถนนยะรัง  ตำบลจะบังติกอ
อำเภอเมือง  จ.ปัตตานี 94000
(073)311-880-1
(073)311-881
32
บริษัท คาเธ่ย์เบตง จำกัด
17-21 ถนนจันทโรทัย
อำเภอเบตง จ.ยะลา 95110
(073)230-999
(073)231-402
33
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไอศวรรย์
กรรณกิจ
121/10 ถนนระแงะมรรคา 
ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
จ.นราธิวาส 96000
(073)512-670,
513-239
(073)512-670
34
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
(สาขาเกาะเต๋า)
101/1 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84330
0-7745-6176
0-7745-6786
35
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
(สาขาเกาะพะงัน)
79/30 หมู่ 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี 84280
0-7723-8411
0-7723-8981
36
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
(สาขาเกาะสมุย)
26/61 หมู่ 4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84280
0-7742-7766
0-7724-7692
37
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะงันทัวร์ 2000
402/2 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7720-5799
0-7728-9970
38
บริษัท จี.ธารา ฟอร์เวิดดิ้งส์ จำกัด
10/139 ถนนปองผล ซอย 1 ต.ปาดังเบซาร์ 
อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
0-7452-2774
0-7452-2775
ปรับปรุง 26 ก.ค.54 อพร.ที่ พณ.3/งส.2/617 ลง 22 ก.ค.54
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ โทรศัพท์ 225-0300 ต่อ 5217
_______________________________________________
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟ
ต้องมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 
หรือนิติบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกัน
ทำเลที่ตั้งเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จำหน่ายตั๋วและลักษณะธุรกิจที่สนับสนุนในการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟ
ฐานะมั่นคงทางการเงิน ต้องจัดหาหนังสือสัญญาค้ำประกันวงเงิน 500,000.- บาท วางเป็นประกันได้
ผู้ประกอบการต้องมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการตามหลักเกณฑ์ พร้อมมี แผนงานการโฆษณา,ประชาสัมพันธ์
 
อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ จะมาตรวจสอบสถานที่และพิจารณาเสนอการรถไฟฯ ขออนุมัติเป็นตัวแทนฯ
ต้องรับภาระจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด และ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วรถไฟ
 
ระบบ ON – LINE (ใน กทม.และ 12 จว.ที่กำหนด 264,385.- บาท,ต่างจังหวัดนอกเหนือเขต 13 จังหวัด
 
ที่กำหนด 253,300.- บาท และค่าเช่าวงจรทุกเดือนอีกเดือนละ 4,500.- บาท ) ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม VAT.
หลังการติดตั้งระบบ ON-LINE แล้วถ้าเครื่องเสียและถ้าให้ช่างของบ.ปรีดาซ่อมจะคิดอัตรา ชม.ละ 800.-บาท
 
(ไม่รวมค่าชิ้นส่วน/อุปกรณ์) ในส่วนภูมิภาคต้องออกค่าพาหนะและค่าที่พักให้ช่างด้วย
ต้องจัดทำกล่องไฟฟ้าป้ายแสดงลำดับสำนักงานตัวแทนขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. หนา 15 ซม. 1 กล่อง
กำหนดอัตราผลตอบแทนให้กับตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟ
------------------------------------------------------------------------
จุดที่ตั้งสำนักงานมีระยะทาง ห่างจากสถานีรถไฟ
อัตราค่าตอบแทน
ให้เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม
1 - 10 กม.
3.5 % (ใน กทม. และปริมณฑล 3.5 %)
11 – 100 กม.
4.0 %
101 กม.ขึ้นไป
5.0 % (ตามเกาะต่างๆ 5 %)
   
 
ยื่นความประสงค์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน หจก., บริษัท และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
และกระทำการแทนบริษัท ซึ่งสำนักงานทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 90 วัน
 
ส่งถึง
 
   
ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์
   
การรถไฟแห่งประเทศไทย
   
เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง
   
เขตปทุมวัน  กทม.10330
     
โทร. 0 – 2220 – 4243 , แฟกซ์ 0 – 2220 – 4249, 0 – 2225 – 5987
 
ค่าใช้จ่ายของตัวแทนฯ (แบบที่ 1) โดยการใช้ Dial up Modem และคู่สายโทรศัพท์ธรรมดา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าใช้จ่ายฝั่งสถานีรถไฟฯ
ลำดับที่
รายการ
ค่าใช้จ่าย
1
อุปกรณ์ Network (จ่ายให้บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด
สำหรับเป็นค่าติดตั้งและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปี)
195,000.-
บาท
   
2
Modem (จ่ายให้บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด
สำหรับเป็นค่าติดตั้งและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปี)
7,500.-
บาท
   
3
ค่าติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ที่สถานีรถไฟโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ค่าติดตั้ง (จ่ายให้องค์การโทรศัพท์ฯ)
3.2 ค่าประกัน (จ่ายให้องค์การโทรศัพท์ฯ)
3.3 ค่าประกันการใช้ โทรศัพท์ (จ่ายให้การรถไฟฯ)
   
3,685.-
บาท
3,000.-
บาท
5,000.-
บาท
 
ค่าใช้จ่ายฝั่งสำนักงานของตัวแทนฯ
ลำดับที่
รายการ
ค่าใช้จ่าย
4
สิทธิในการใช้ Software STARS – 2
40,000.-
บาท
5
ค่า Setup อุปกรณ์ RT ครั้งแรก
10,000.-
บาท
6
7
8
9
10
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องพิมพ์
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า
ค่า Modem
คู่สายโทรศัพท์ (อาจใช้หมายเลขเดิมที่มีอยู่ได้)
หมายเหตุ : ลำดับที่ 6 - 10
ตัวแทนฯเป็นผู้หาอุปกรณ์
เหล่านี้เอง  บริษัทฯมีหน้าที่
เพียงแค่เข้าไป Setup อุปกรณ์
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
 
สรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละตัวแทนฯโดยการใช้ Dial up Modem และคู่สายโทรศัพท์ธรรมดา
 
ลำดับที่
รายการ
ค่าใช้จ่าย
1
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทปรีดาฯ เพื่อดำเนินการ
(รายการที่ 1 – 2 , และ 4)
252,500.-
บาท
2
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่องค์การโทรศัพท์และการรถไฟฯ
เพื่อดำเนินการ (รายการที่ 3.1 - 3.3)
11,685.-
บาท
   
3
ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ตัวแทนฯจะต้องจ่าย
- ค่าบำรุงเลขหมายตามรายการที่ 3
- ค่าบำรุงเลขหมายตามรายการที่ 10
- ค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ ตามรายการที่ 10
   
100.-
บาท
100.-
บาท
แล้วแต่จำนวนการใช้งาน
ของแต่ละตัวแทนฯ
 
ค่าใช้จ่ายของตัวแทนฯ (แบบที่ 2) โดยการใช้วงจรเช่าแบบ RS232, 9600 bps, Async.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายฝั่งสถานีรถไฟฯ
 
ลำดับที่
รายการ
ค่าใช้จ่าย
1
อุปกรณ์ Network (จ่ายให้บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด
สำหรับเป็นค่าติดตั้งและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปี)
195,000.- 
บาท
   
2
ค่าติดตั้งและใช้งานวงจรเช่าฯ
2.1 ค่าขอใช้ฯฝั่งสถานี (จ่ายให้องค์การโทรศัพท์)
2.2 ค่าขอใช้ฯฝั่งตัวแทน (จ่ายให้องค์การโทรศัพท์)
2.3 ค่าเช่ารายเดือน (คิดจากระยะทางจากบ.ตัวแทนฯ ถึงสถานีรถไฟ)
      - เขตจังหวัดติดกัน
      - เขตจังหวัดไม่ติดกัน 0 – 125 กม.
      - เขตจังหวัดไม่ติดกัน 126 – 200 กม.
      - เขตจังหวัดไม่ติดกัน 201 – 350 กม.
      - เขตจังหวัดไม่ติดกัน 351 – 600 กม.
      - เขตจังหวัดไม่ติดกัน 601 กม.ขึ้นไป
   
4,000.-
บาท
4,000.- 
บาท
   
4,500.-
บาท
6,500.- 
บาท
8,100.-
บาท
9,500.-
บาท
12,500.-
บาท
16,200.-
 บาท
 
ค่าใช้จ่ายฝั่งสำนักงานของตัวแทนฯ
ลำดับที่
รายการ
ค่าใช้จ่าย
3
4
5
6
7
สิทธิในการใช้ Software STARS – 2
ค่า Setup อุปกรณ์ RT ครั้งแรก
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องพิมพ์
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า
40,000.-  บาท
10,000.- บาท
หมายเหตุ : ลำดับที่ 5 - 7
ตัวแทนเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์
เหล่านี้เอง บริษัทมีหน้าที่
เพียงแค่เข้าไป Setup
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
สรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละตัวแทนฯโดยการใช้วงจรเช่าแบบ RS232, 9600 bps, Async.
ลำดับที่
รายการ
ค่าใช้จ่าย
1
 
2
 
3
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทปรีดาฯ เพื่อดำเนินการ
(รายการที่ 1 , 3 - 4)
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่องค์การโทรศัพท์ เพื่อขอใช้วงจร
(รายการที่ 2.1 - 2.2)
ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ตัวแทนฯจะต้องจ่าย
(ตามรายการที่ 2 . 3 จ่ายให้องค์การโทรศัพท์ฯ)
(คิดในอัตราของเขตจังหวัดติดกัน)
245,000.- บาท
   
8,000.- บาท
   
หมายเหตุ : ลำดับที่ 3
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะทาง
ระหว่างสำนักงานตัวแทน
และสถานีรถไฟที่เชื่อมโยง
ค่าใช้จ่ายของตัวแทนฯ (แบบที่ 3) โดยการใช้วงจรเช่าผ่านดาวเทียมระบบ Shared Hub (TDM/TDMA)
----------------------------------------------------------------
ลำดับที่
รายการ
ค่าใช้จ่าย
1
 
 
2
ค่าติดตั้งอุปกรณ์
- สถานีแม่ข่าย (วงจรภาคพื้นดินในเขต กทม.) จ่ายครั้งเดียว
- สถานีลูกข่าย (ที่ตั้งตัวแทน) จ่ายครั้งเดียว
ค่าเช่าบริการรายเดือน
- TDMA ความเร็ว 9.6 kbps เดือนละ
- วงจรเช่าภาคพื้นดิน เดือนละ
(ข้อ 1 และ 2 ยังไม่รวม VAT)
   
10,000.- บาท
20,000.- บาท
   
10,000.- บาท
6,000.- บาท
   
 
Head Office in Bangkok
Leased Line
Acurnen HUB
ที่ตั้งตัวแทน
 
รายละเอียดอุปกรณ์และรายจ่ายที่ตัวแทนต้องรับภาระ
-------------------------
อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีข้อกำหนดขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้
 
- Processor : pentium 4, ความเร็ว 2.0 GHz 
 
- Memory : 256 MB ขึ้นไป
 
- Harddisk : 40  GB ขึ้นไป
 
- Diskette Drive : 3.5 “ 1.44 MB
 
- Monitor : 14 “ ขึ้นไป
 
- Connectors : 1 Serial, 1 parallel, keyboard
 
- Operating systems : Windows  Xp 
2. เครื่องพิมพ์ตั๋ว
 
- ต้องเป็นเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น  790 เท่านั้น
3. เครื่องสำรองไฟ (UPS)
 
ขนาด 500 VA ขึ้นไป
4. MODEM 
 
ความเร็วขั้นต่ำ 9600 kbps จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่สำนักงานตัวแทน
รายจ่าย  
1.
ขอติดตั้งโทรศัพท์ 2 เลขหมาย ค่าใช้จ่ายในการขอ ตัวแทนจะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด
 
เป็นการติดตั้งที่สถานีรถไฟ 1 คู่สาย ที่ตัวแทน 1 คู่สาย เพื่อใช้ในการเชื่อมกับ MODEM
2.
ค่า Terminal Server และค่า setup โปรแกรม ใน กทม.,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,
 
นครสวรรค์,เชียงใหม่,นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุบลราชธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,
 
สงขลา ประมาณ 264,185.- บาท + ค่ารักษาเครื่องเดือนละ 200.- บาท + ค่าใช้โทรศัพท์แต่ละครั้ง
 
ในการติดต่อ ON – LINE
 
ส่วนในต่างจังหวัดนอกเขต 13 จว.ที่กำหนดประมา ณ 253,000.- บาท + ค่าเช่าวงจรทุกเดือนอีก
 
เดือนละ 4,500.- บาท
3.
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน กทม.และปริมณฑล กับจว.ที่กำหนดในแบบที่ 1 (แนบ)
4.
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในต่างจังหวัด ในแบบที่ 2 (แนบ)