ฝ่ายการช่างโยธา

 บังกะโลขุนตานพร้อมเปิดให้บริการแล้ว

บังกะโลขุนตาน

   หลังจากปิดบังกะโลขุนตานเพื่อซ่อมแซมครั้งใหญ่เป็นเวลากว่า 6 เดือน
บัดนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะให้บริการกับ ผู้ที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริิง
สอบถามรายละเอียด สำรองที่พักได้ที่
ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ โทร 0-2225-6964 และ 0-2621-8701 ต่อ 5217
สถานีขุนตาน โทร 0-2621-8701 ต่อ 833203
สถานีเชียงใหม่ โทร 053-236-094 และ 0-2621-8701 ต่อ 834515    
                                                                             

   

Copyright © 2009 กองจัดการระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไท
เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร.0 2220 4423
Contact : siripis@yahoo.com , siripis@hotmail.com