สะพาน I-Beam , H-Beam และ Wide Flange

สะพาน I-Beam

      สะพาน I-Beam, H-Beam และ Wide Flange เป็นสะพานช่วงสั้น ขนาดช่วงตั้งแต่ประมาณ 2.50 เมตร ถึงสูงสุด 6 เมตร ตัว Girder (แม่แคร่)
เป็นเหล็กรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว I, ตัว H และเหล็ก Wide Flange สะพานชนิดนี้ ใช้สะดวก และมีมากในทางรถไฟทุกสาย ปัญหาในการบำรุงรักษาที่พบมากคือ แท่นตอม่อใต้จานรองสะพานแตก สะพานกระดกเวลารถไฟวิ่งผ่าน และ ถ้าเป็นสะพาน ที่ไม่มี End Stiffener มักจะพบรอยแตกที่ Web ระดับเหนือ Flange ล่าง จากปลายสะพานไปตามแนวความยาวของ Web เสมอ

สะพาน I-Beamกลับไปเมนูสะพาน | กลับไปหน้าหลัก