ข้อเสนอแนะ
ลำดับ 238
 ชื่อ นายเจริญพร ศรีถาวร
 22 กันยายน 2557 14:13:54
    คำถาม 
สวัสดีครับรบกวนหน่อยผมไม่สามารถเข้าไปแก้รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ครับไม่ทราบว่าผิดตรงไหนครับ

โทรศัพท์ 0833884597 :: E-Mail map4175@gmail.com
ลำดับ 237
 ชื่อ นายสุลกีฟลี สตาปอ
 8 มิถุนายน 2557 22:12:08
    คำถาม 
kl;

โทรศัพท์ 083-3976843--0812779829 :: E-Mail xxx@xxx.com
ลำดับ 236
 ชื่อ นายชาญชัย ชฎากิจ
 29 เมษายน 2557 15:20:53
    คำถาม 
ช่วยตรวจสอบรายการหักเงินกู้สะสมปี2556 ปิดยอดเงินกู้เดือนพฤษภาคม2556 แต่ยังหักเงินกู้เดือนมิ.ย.56 เกิน ๅ เดือน

โทรศัพท์ 0802242916 :: E-Mail chanchainoi2501@gmail.com
ลำดับ 235
 ชื่อ นายผดล กสิผล
 24 เมษายน 2557 13:25:29
    คำถาม 
โปรดสร้างตัวเลือก "ลืมUsername" และ "ลืมPassword" ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง (เผื่ออายุมากขึ้นแล้วอาจลืมได้)

โทรศัพท์ 0817586588 :: E-Mail Geesrt@hotmail.co.th
ลำดับ 234
 ชื่อ นายณัฐวุฒิ มหาชน
 22 เมษายน 2557 13:50:25
    คำถาม 
วันที่ 8 เม.ย.ข้าพเจ้าได้ชำระค่างวดที่18-36 ของยอดเงินกู้ 64,000 บาทไปหมดเเล้ว แต่สลิปเงินเดือน ของเดือน เม.ย.ยังมีรายการหักเงินกู้สะสม จึเรียนมาเพื่อตรวจสอบให้ข้าพเจ้าด้วยครับ ขอบคุณครับ

โทรศัพท์ 0834461916 :: E-Mail bokey.ae@gmail.com
ลำดับ 233
 ชื่อ นายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์
 17 มีนาคม 2557 10:25:20
    คำถาม 
รายการหักที่เพ่ิมขึ้นอีก 400 บาท ในช่องหักเบ็ดเตล็ด น่าจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า หักค่าอะไร

โทรศัพท์ 0917796711 :: E-Mail kohmppm17@hotmail.com
ลำดับ 232
 ชื่อ นายจรัญ สุขถาวร
 19 กุมภาพันธ์ 2557 15:58:45
    คำถาม 
ขอทราบจำนวนงวดที่ชำระ ถึงจัดปัจจุบัน

โทรศัพท์ 0891464218 :: E-Mail makkasan_loco@hotmail.co.th
ลำดับ 231
 ชื่อ นายสุริยัณห์ จันทร์เกษร
 15 กุมภาพันธ์ 2557 23:20:06
    คำถาม 
ในช่องเริ่มหักเงินของเงินกู้สะสมไม่ถูกต้องครับช่วยแก้ไขด้วย

โทรศัพท์ 0891226691 :: E-Mail aud0612@hotmail.com
ลำดับ 230
 ชื่อ นายศุภชัย ชัยมั่นคง
 4 กุมภาพันธ์ 2557 11:17:49
    คำถาม 
ขอแก้ไข เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากเบอร์โทร 0804023149 เป็นเบอร์โทร 0922547586

โทรศัพท์ 0922547586 :: E-Mail SUPHACHAI_39@HOTMAIL.com
ลำดับ 229
 ชื่อ นายนันธนากรณ์ เจติโคตร
 28 มกราคม 2557 10:28:02
    คำถาม 
เรื่องทำบัตรแสดงตน ตอนทีคำสั่งให้แสดงตนให้ใช้ขนาดหนึ่ง แต่พอทำเสร็จแล้วแจ้งว่าไม่ผ่านรูปเล็กไปให้ใช้อีกขนาด พอจะแก้ไข ก็แก้ไม่ได้ ตกลงจะเอายังงัยกันแน่ครับ หรือสักว่าแต่สั่งไปเรื่อย ข้อมูลแค่นี้ฝ่ายก็มีอยู่แล้ว

โทรศัพท์ 0810550515 :: E-Mail nantanagon@hotmail.com
ลำดับ 228
 ชื่อ นายชำแล ทับทุม
 21 มกราคม 2557 19:45:45
    คำถาม 
ชื่อของผม นายชำแล ทับทุ่ม ครับ ไม่ใช่ ทับทุม ครับ

โทรศัพท์ 0848573729 :: E-Mail laeveryhot@hotmail.com
ลำดับ 227
 ชื่อ ว่าที่ร.ต.จีระศักดิ์ วรรณวัลย์
 20 มกราคม 2557 8:26:46
    คำถาม 
น่าจะพิมพ์ออกมาเป็นแบบเดียวที่ รฟท.จัดส่งให้ที่สถานีได้

โทรศัพท์ 0817959632 :: E-Mail jatong49@hotmail.com
ลำดับ 226
 ชื่อ นายนันธนากรณ์ เจติโคตร
 19 มกราคม 2557 19:05:14
    คำถาม 
เวลาพิมพ์สลิป น่าจะพิมพ์ให้เหมือต้นฉบับได้

โทรศัพท์ 0810550515 :: E-Mail nantanagon@hotmail.com
ลำดับ 225
 ชื่อ นายวิเชียร ลักษณะผ่อง
 11 มกราคม 2557 9:57:22
    คำถาม 
อยากทราบยอดเงินกู้ที่เป็นปัจจุบันของนายวิเชียร ลักษณะผ่อง (0586808) ค่ะ ประมาณกีวันถึงจะทราบ ค่ะ หากไม่สามารถดูได้จาก wip จะโทรติดต่อได้ที่เบอร์ใหนค่ะ

โทรศัพท์ 0898016286 :: E-Mail sayan.lugsanapong@kohler.com
ลำดับ 224
 ชื่อ นายอภิสิทธิ์ ภู่ภักดี
 24 ธันวาคม 2556 14:46:52
    คำถาม 
ยอดเงินกู้ระบุในสัญญา 65,000 บาท แต่ได้รับในสลิป 45,627 .45 บาท แต่ยอดที่โชว์ในยอดเงินกู้เป็น 65,000 บาท

โทรศัพท์ 0860643486 :: E-Mail ่jetrockman@live.com
ลำดับ 223
 ชื่อ นางสุพันธ์ โลบุญเลิศ
 3 ธันวาคม 2556 8:57:52
    คำถาม 
พิมพ์ออกมา จะได้แต่ตัวเลขที่เป็นสีดำ แต่จะไม่แสดงฟอร์มออกมา ว่าเป็นเดือนอะไร โปรดตรวจสอบ

โทรศัพท์ 0817103011 :: E-Mail phan_boon@hotmail.com
ลำดับ 222
 ชื่อ นายกสิณพัช ทองเกตุ
 20 พฤศจิกายน 2556 11:39:22
    คำถาม 
ต้องเป็นประจำปี 2556 ครับ ที่หน้าจอปี 2555 ไม่ถุกต้องครับ

โทรศัพท์ 0834643397 :: E-Mail kasinpatch@hotmail.com
ลำดับ 221
 ชื่อ นายสุรศักดิ์ กันตะกนิษฐ์
 19 พฤศจิกายน 2556 19:32:03
    คำถาม 
ด้วยกระผม นายมนุเชษฐ์ กันตะกนิษฐ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 4 เลขประจำตัว 1367857 งานซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางฯ กองซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางฯ ศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ ด้วยกระผมเปลี่ยนชื่อจาก นายสรุศักดิ์ กันตะกนฺษฐ์ มาเป็น นายมนุเชษฐ์ กันตะกนิษฐ์ แล้ว ให้ทางหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเปลี่ยนชื่อจริงของกระผมเป็นการด่วนด้วย เปลี่ยนในประวัติเรียบร้อย(ทศค.) ให้ตรงกับบัตรรัฐวิสาหกิจของกระผม เนื่องจากกระผมเมื่อมีปัญหาเรื่องสลิปเงินเดือน ชำรุด สูญหาย กระผมจะได้มาดึงในอินเตอร์เน็ตการรถไฟฯได้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โทรศัพท์ 0877137348 :: E-Mail surasak1209@hotmail.co.th
ลำดับ 220
 ชื่อ นายกสิณพัช ทองเกตุ
 15 พฤศจิกายน 2556 20:21:56
    คำถาม 
ผิดครับ ต้องกันยายน2556

โทรศัพท์ 0834643397 :: E-Mail Kasinpatch@hotmail.com
ลำดับ 219
 ชื่อ นายอดูล ดีลาภเจริญ
 31 ตุลาคม 2556 21:42:58
    คำถาม 
จำนวนบุตร...0.../..1...

โทรศัพท์ 0851312844 :: E-Mail adoondeelapcharoen@gmail.com
ลำดับ 218
 ชื่อ นายอนุรักษ์ เตี๊ยนสุวรรณ์
 22 ตุลาคม 2556 8:40:11
    คำถาม 
อยากให้พิมพ์ออกมาเป็นรปแบบใบแจ้งยอดเลยครับ

โทรศัพท์ 0813420178 :: E-Mail ิbamru@windowslive.com
ลำดับ 217
 ชื่อ นายธำรงค์ ทองคำ
 21 ตุลาคม 2556 14:01:06
    คำถาม 
ชื่อตก ม (ธำมรงค์) ไม่ใช่ (ธำรงค์) บุตรเรียนหนังสือ 2 คน รายได้แค่นี้เสียภาษี 504.00 บาท เชียวหรือครับ

โทรศัพท์ 0836426708 :: E-Mail Thammarong_moo@hotmail.com
ลำดับ 216
 ชื่อ นายสมศักดิ์ เมฆทัพ
 21 ตุลาคม 2556 10:04:33
    คำถาม 
วันหยุดเดือนกรกฎาคมไม่มา มาเดือนสิงหาคมมาแทน เดือนกันยายนวันหยุดก็เข้ารบกวนผู้เกี่ยวข้องช่วยหน่อยครับต้องเลี้ยงบุตร2คน นาย สมศักดิ์ เมฆทัพ ช่างเครื่ง1 สรจ.อด เลขประจำตัว 1382015

โทรศัพท์ 0896409199 :: E-Mail zbug-hman@hotmail.com
ลำดับ 215
 ชื่อ นายสมชาย ฮีมสุ่น
 16 ตุลาคม 2556 18:29:41
    คำถาม 
ขอความกรุณาเปลี่ยนชื่อของข้าพเจ้า ในใบแจ้งยอด(ใระบบคอม) ด้วย เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้ทำการเปลื่ยนชื่อ และได้นำเข้าในประวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งมาครั้งนึ่งแล้ว จนบัดนี้ยังมิได้ทำการเปลี่ยนแต่่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง นายฮานาดี้ย์ บินอัลฮัจญ์ ตำแหน่งนาย ตรวจสาย(ระดับ6)

โทรศัพท์ 0898986655 :: E-Mail hanady.binalhaj@hotmail.co.th
ลำดับ 214
 ชื่อ นายวิทยา เพิ่มสวัสดิ์โชค
 11 ตุลาคม 2556 9:15:05
    คำถาม 
จำนวนบุตรที่ถูกต้องควรจะเป็นเรียน 2 คน

โทรศัพท์ 0813754731 :: E-Mail vitaya_2510@hotmail.com
ลำดับ 213
 ชื่อ นายดำรงค์ พุทธิเกตุ
 30 กันยายน 2556 16:22:34
    คำถาม 
อยากให้ผู้เกษียณแล้วสามารถดู สลิปออนไลน์ ได้ด้วยครับ..ขอบคุณครับ

โทรศัพท์ 0816580488 :: E-Mail gea4557@hotmail.com
ลำดับ 212
 ชื่อ นายสมาน ติ๊ปปะละ
 27 กันยายน 2556 9:47:40
    คำถาม 
อยากทราบว่าทำไมเกี่ยวกับรายละเอียดเงินกู้ทำไมเลขที่สัญญา ของเดือนสิงหาคมเลขที่14366 แต่เดือนกันยายนเป็นเลขที่455756 ค่ะ

โทรศัพท์ 086-316-2034 :: E-Mail suteera@probuildthai.com
ลำดับ 211
 ชื่อ นายอาสาฬห เซียงไร้
 22 กันยายน 2556 8:03:06
    คำถาม 
ผมเปลี่ยนชื่อจากเดิม อาสาฬห เป็นชื่อใหม่ อดุล และแจ้งให้ทางระบบทราบนานแล้วครับ เอกสารอื่นๆ ของการรถไฟ เป็นชื่อ อดุล หมดแล้วครับ สลิป เงินเดือนก็เป็นชื่อ อดุล แต่เมื่อดู สลิปเงินเดือน ออนไลน์ ชื่อไม่ถูกต้องครับ กรุณา เปลี่ยนให้ด้วยครับ

โทรศัพท์ 0896109942 :: E-Mail adulesrt@hotmail.com
ลำดับ 210
 ชื่อ นายสุรศักดิ์ กันตะกนิษฐ์
 12 กันยายน 2556 16:56:59
    คำถาม 
ด้วยกระผม นายมนุเชษฐ์ กันตะกนิษฐ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 4 เลขประจำตัว 1367857 งานซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางฯ กองซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางฯ ศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ ด้วยกระผมเปลี่ยนชื่อจาก นายสรุศักดิ์ กันตะกนฺษฐ์ มาเป็น นายมนุเชษฐ์ กันตะกนิษฐ์ แล้ว ให้ทางหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเปลี่ยนชื่อจริงของกระผมเป็นการด่วนด้วย ให้ตรงกับบัตรรัฐวิสาหกิจของกระผม เนื่องจากกระผมมีปัญหาเรื่องสลิปเงินเดือน ชำรุด สูญหาย กระผมจะได้มาดึงในอินเตอร์เน็ตการรถไฟฯได้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โทรศัพท์ 0877137348 :: E-Mail surasak1209@hotmail.co.th
ลำดับ 209
 ชื่อ นายภาสกร ดาราวิโรจน์
 12 กันยายน 2556 10:49:02
    คำถาม 
แบบฟอร์มใบแจ้งยอดที่พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ น่าจะมีแบบฟอร์มที่เหมือนกับใบแจ้งยอดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งดูแล้วมีความสวยงามกว่าและหากพิมพ์ออกมาก็จะง่ายต่อการจัดเก็บ ขอบคุณครับ

โทรศัพท์ 0819080880 :: E-Mail part1234_5@hotmail.com
ลำดับ 208
 ชื่อ นายรังสรรค์ พรหมอยู่
 22 สิงหาคม 2556 12:53:58
    คำถาม 
บุตรไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว ทั้งสองคนครับ...

โทรศัพท์ 0897687722 :: E-Mail srt.son@hotmail.com
ลำดับ 207
 ชื่อ นายสุรศักดิ์ กันตะกนิษฐ์
 21 สิงหาคม 2556 8:57:38
    คำถาม 
ด้วยกระผม นายมนุเชษฐ์ กันตะกนิษฐ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 4 เลขประจำตัว 1367857 งานซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางฯ กองซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางฯ ศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ ให้ทางหน่วยงานเปลี่ยนชื่อจริงของกระผม ให้ตรงกับบัตรรัฐวิสาหกิจของกระผม เนื่องจากกระผมมีปัญหาเรื่องสลิปเงินเดือน ชำรุด สูญหาย กระผมจะได้มาดึงในอินเตอร์เน็ตการรถไฟฯได้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โทรศัพท์ 0877137348 :: E-Mail surasak1209@hotmail.co.th
ลำดับ 206
 ชื่อ นายสมชาย ฮีมสุ่น
 24 กรกฎาคม 2556 15:57:12
    คำถาม 
ขอความกรุณา รบกวนช่วยตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าให้ด้วย เนื่องจากข้าพเจ้าได้ทำการเปลี่ยนชื่อตัวพร้อมกับนามสกุลใหม่แล้ว ข้าพเจ้าได้ทำการแจ้งในประวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันนี้ใบแจ้งยอดได้เป็นชื่อ นาย ฮานาดี้ย์ บินอัลฮัจญ์ เรียบร้อยแล้วแต่ในระบบของคอมฯยังเป็นชื่อเดิมอยู่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

โทรศัพท์ 0898986655 :: E-Mail hanady.binalhaj@hotmail.co.th
ลำดับ 205
 ชื่อ นายนวรัตน์ พรหมจรรย์
 20 กรกฎาคม 2556 8:56:02
    คำถาม 
สลิปเงินเดือนกรกฏาคมของผมยังไม่มีในระบบครับ กรุณาตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ นวรัตน์ พรหมจรรย์ พ.ขบวน4

โทรศัพท์ 0916439667 :: E-Mail nawarat.prom@gmail.com
ลำดับ 204
 ชื่อ นายสุขุม พันถา
 11 กรกฎาคม 2556 9:16:39
    คำถาม 
ระบบได้เคยเปลี่ยนชื่อให้แล้ว (ใหม่) แต่ทำไมชื่อจึงกลับมาเป็นแบบเดิมอีกครับ กรุณาช่วยเปลี่ยนให้ด้วยครับ ขอขอบคุณ

โทรศัพท์ 0855012973 :: E-Mail nuipui.ppf@hotmail.com