ข้อเสนอแนะ
ลำดับ 257
 ชื่อ นาย สุทธิพันธ์ หาสตะนันท์
 27 ตุลาคม 2558 3:10:13
    คำถาม 
รายละเอียดเงินกู้ยังไม่ตรงเดือน

โทรศัพท์ 0618565999 :: E-Mail t.h1961.sh@gmail.com
ลำดับ 256
 ชื่อ นาย ประสงค์ บุญเกิด
 22 ตุลาคม 2558 6:59:26
    คำถาม 
เปิดดูใบแจ้งไม่ได้

โทรศัพท์ 0816398987 :: E-Mail nennoi55@hotmail.com
ลำดับ 255
 ชื่อ นาย สุรัตน์ ชาวเสมา
 21 ตุลาคม 2558 7:50:39
    คำถาม 
ผมกู้ ทสค. ส่งล่วงหน้ามา 2 เดือนแล้วทำไมไม่มาครับ ปกติจะมาเดือน ตุลาคมทุกปี

โทรศัพท์ 0862541896 :: E-Mail moum_0@hotmail.com
ลำดับ 254
 ชื่อ นาย อนิรุทธ์ รัตนอุดม
 20 ตุลาคม 2558 7:29:58
    คำถาม 
เรียน Admin ผมไม่สามารถดูรายละเอียดการผ่อนชำระเงินกู้ได้ครับ ขอบคุณครับ/อนิรุทธ์

โทรศัพท์ 0897972434 :: E-Mail mr_aniruth@yahoo.com
ลำดับ 253
 ชื่อ นาย อมร ทองวิรัตน์
 12 ตุลาคม 2558 14:49:49
    คำถาม 
1.ไม่พบรายละเอียดเงินกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน 2.ไม่พบรายละเอียดเงินกู้ ทสค.

โทรศัพท์ 0858907030 :: E-Mail migymout@gmail.com
ลำดับ 252
 ชื่อ นาย กฤษณ์ มูลน้ำอ่าง
 22 กันยายน 2558 15:28:45
    คำถาม 
ผมเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น กฤษ ปัญจะโยธิน แล้วตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ในใบแจ้งยอดยังเป็นชื่อนามสกุลเดิมอยู่ เวลาจะเอาใบแจ้งยอดไปทำธุระกรรมต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อและสกุลตลอด รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

โทรศัพท์ 0897292364 :: E-Mail km43ts@hotmail.com
ลำดับ 251
 ชื่อ นาย กาญจนะ แจ่มกระจ่าง
 21 กันยายน 2558 15:31:32
    คำถาม 
นายกาญจนะ แจ่มกระจ่าง ทสค.0181268 จำนวนบุตร 2 คนแต่ในช่องบุตรยังเป็น 0 คน แต่ช่องสคบ.มีรายรับ100บาทครับ

โทรศัพท์ 089 7665046 :: E-Mail pea_jamgrajang@hotmail.com
ลำดับ 250
 ชื่อ นาย กฤษณ์ มูลน้ำอ่าง
 1 กรกฎาคม 2558 16:21:56
    คำถาม 
ใบแจ้งยอดเดือน มิถุนายน 2558 เป็นชื่อกฤษณ์ ปัญจะโยธิน ผมเปลี่ยนชื่อเป็น กฤษ ครับ

โทรศัพท์ 0897292364 :: E-Mail km43ts@hotmail.com
ลำดับ 249
 ชื่อ นาย กฤษณ์ มูลน้ำอ่าง
 2 มิถุนายน 2558 11:35:24
    คำถาม 
1.เปลี่ยนชื่อ และนามสกุลแล้วครับ เป็น กฤษ ปัญจะโยธิน 2.ตรวจสอบ สถานภาพสมรส 5 ปัจจุบันจดทะเบียนสมรสครับ

โทรศัพท์ 0897292364 :: E-Mail km43ts@hotmail.com
ลำดับ 248
 ชื่อ นาย บุญเสริม รักทิม
 21 มีนาคม 2558 16:04:11
    คำถาม 
แก้ไขจำนวนบุตรด้วยครับ เรียน 2 คนครับ

โทรศัพท์ 08-9144-9940 :: E-Mail Bssrt.-bs@hotmail.com
ลำดับ 247
 ชื่อ นาย นิรัญ ทิพยมงคลกุล
 6 มีนาคม 2558 22:15:28
    คำถาม 
นายนิรัญ ทิพยมงคลกุล ช.นสน.สร. ระดับ ๗ บุตรมีอายุเกิน ๑๘ ปี แล้วขอโปรดระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรด้วยครับ ขอบคุณครับ

โทรศัพท์ 08-2866-6421 :: E-Mail Surin.nirun@gmail.com
ลำดับ 246
 ชื่อ นาย นิรัญ ทิพยมงคลกุล
 6 มีนาคม 2558 22:07:23
    คำถาม 
นายนิรัญ ทิพยมงคลกุล ช.นสน.สร. ขอแก้ไขใบแจ้งยอดดังนี้ ตำแหน่ง 336/7 จำนวนบุตร ไม่เรียน 2 เรียน 1

โทรศัพท์ 08-2866-6421 :: E-Mail Surin.nirun@gmail.com
ลำดับ 245
 ชื่อ นายสรวุฒิ พ่อทองคำ
 20 กุมภาพันธ์ 2558 16:05:27
    คำถาม 
ขอดูรายละเอียดหน่อยครับว่าหักเงินไปเท่าไรแล้ว...เวลากู้เงินจะได้รู้

โทรศัพท์ 0896598079 :: E-Mail sorrawut49@gmail.com
ลำดับ 244
 ชื่อ นายนิตินัย ไชยภูมิ
 20 กุมภาพันธ์ 2558 12:34:01
    คำถาม 
ไม่สามารดูยอดเงินสะสมได้ มีความจำเป็นต้องการกู้ ทสค.เพื่อบรรเทาหนี้สิน และได้โทรไปงานเงินสะสมแล้ว ก็ยังไม่คืบหน้าครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

โทรศัพท์ 0932841285 :: E-Mail dumdee075@gmail.com
ลำดับ 243
 ชื่อ นายสุเนตร อยู่เพ็ชร
 21 มกราคม 2558 9:52:49
    คำถาม 
ได้ส่งรูปถ่ายชุดปกติขาวให้เจ้าหน้าที่ บข. เป็นเวลาหลาย ๆ เดือนมาแล้ว เพื่อเปลี่ยนรูปในผังองค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนรูปในผังองค์กร โดยไม่ได้แจ้งมาก่อน จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนรูปในผังองค์ให้เป็นรูปเดิม ไม่ใช่รูปในปัจจุบันนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สุเนตรฯ นผ. (824-4084)

โทรศัพท์ 081-243-5236 :: E-Mail sunateyp@gmail.com
ลำดับ 242
 ชื่อ นายเวียงชัย สังขสูตร
 25 พฤศจิกายน 2557 6:46:04
    คำถาม 
เงินกู้มีการหักทำไมไม่เป็นการหักงวดที่ 1 ครับ จาก เวียงชัย

โทรศัพท์ 089-6754640 :: E-Mail sungsanuk@gmail.com
ลำดับ 241
 ชื่อ นายกฤษณ์ มูลน้ำอ่าง
 21 พฤศจิกายน 2557 7:11:42
    คำถาม 
เดือน พ.ย.2557 หักเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,750.00 บาท เป็นค่าอะไรครับ

โทรศัพท์ 0897292364 :: E-Mail km43ts@hotmail.com
ลำดับ 240
 ชื่อ นายวสันต์ คะเณย์
 20 พฤศจิกายน 2557 19:54:16
    คำถาม 
บุตรเรียนจำนวน 1 คนไม่เรียน 0 คน

โทรศัพท์ 0817587546 :: E-Mail wason-kn@hotmail.com
ลำดับ 239
 ชื่อ นายพรณรงค์ บรรณราช
 20 พฤศจิกายน 2557 19:50:01
    คำถาม 
บุตรเรียน1คนไม่เรียน1คน

โทรศัพท์ 0895163608 :: E-Mail Srt_bunn@hotmail.co.th