• สถานีรถไฟกรุงเทพ
  • การรถไฟพร้อมให้บริการ
  • คู่มือการท่องเที่ยวทางรถไฟ
  • คู่มือการท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

แรเงาเพจ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

E-Ticket บริการจองและซื้อตั๋วโดยสาร
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมขบวนรถชุดใหม่ 115 คัน
ด้านการบริการโดยสาร
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กล่าวถวายราชสดุดี
กิจกรรมการรถไฟฯ
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.

1,000 ครั้ง

โครงการในพระราชดำริ
โครงการในพระราชดำริกับ รฟท.
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.

3,000 ครั้ง

สถานีกรุงเทพ
สถานีกรุงเทพนิรันดร์กาลงานศิลป
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.

5,000 ครั้ง

คำแนะนำการเดินทาง
คำแนะนำการเดินทางให้ปลอดภัย
โดย ตำรวจรถไฟ

3,000 ครั้ง

รถใหม่ 115 คัน
รถใหม่ 115 คัน
วารสารรถไฟสัมพันธ์

1,000 ครั้ง

120 ปี รฟท.
120 ปี รฟท.
วารสารรถไฟสัมพันธ์

1,000 ครั้ง

12 เส้นทางปั่น
12 เส้นทางปั่น
คู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ

1,000 ครั้ง

เช้าไป เย็นกลับ
เช้าไป เย็นกลับ & ค้างคืน
คู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ

1,000 ครั้ง