ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาฯ ประจำปี 2561

+ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน +
เข้ารับการตรวจร่างกายเบื้องต้น และตรวจร่างกาย วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561(ตามวัน เวลา ที่ประกาศไว้)ณ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ห้อง 311 อาคาร 3 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปี 2561

+ ประกาศรับสมัคร +
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.ข้อมูลผู้ดาวน์โหลด