• สถานีรถไฟกรุงเทพ
  • การรถไฟพร้อมให้บริการ
  • คู่มือการท่องเที่ยวทางรถไฟ
  • คู่มือการท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

แรเงาเพจ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


รฟท. แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดี-รังสิต (ทางคู่ขนาน)
รฟท. แจ้งปิดการจราจรถนน
วิภาวดี-รังสิต (ทางคู่ขนาน)
เพื่อก่อสร้าง Sky Walk
ด้านการโดยสาร
รฟท. จัดงานวันบุรฉัตร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง
รฟท. จัดงานวันบุรฉัตร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ(ชั่วคราว)
การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยน
เส้นทางเดินรถสายตะวันออก
เฉียงเหนือ(ชั่วคราว)
บริการโดยสารฯ
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรี เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรี เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ด้านบริการโดยสาร
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
โครงการในพระราชดำริ
โครงการในพระราชดำริกับ รฟท.
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
สถานีกรุงเทพ
สถานีกรุงเทพนิรันดร์กาลงานศิลป
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
คำแนะนำการเดินทาง
คำแนะนำการเดินทางให้ปลอดภัย
โดย ตำรวจรถไฟ
เมื่อรถไฟ + หัวใจออกเดินทาง
เมื่อรถไฟ + หัวใจออกเดินทาง
วารสารรถไฟสัมพันธ์
120 ปี รฟท.
120 ปี รฟท.
วารสารรถไฟสัมพันธ์
12 เส้นทางปั่น
12 เส้นทางปั่น
คู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ
เช้าไป เย็นกลับ
เช้าไป เย็นกลับ & ค้างคืน
คู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ