• eBook Download
  • KM Day of SRT 2018
  • Chatuchak Magazine
  • วารสารรถไฟสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2561
  • KTMB Booking
  • 1690 Call Center of SRT
  • คู่มือแนะนำการเดินทางโดยรถไฟ
แรเงาเพจ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

แรเงาเพจ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


คณะผู้บริหาร รฟท. ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะผู้บริหาร รฟท. ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นการให้เช่าที่ดินบริเวณมักกะสันให้กับโครงการ EEC
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นการให้เช่าที่ดินบริเวณมักกะสันให้กับโครงการ EEC
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 จับมือกสิกรไทย พร้อมรับชำระค่าตั๋วรถไฟด้วย QR Code แล้ววันนี้
รฟท. จับมือกสิกรไทย พร้อมรับชำระค่าตั๋วรถไฟด้วย QR Code แล้ววันนี้
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ จัดขบวนรถ Premium เดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
รฟท. จัดขบวนรถ Premium เดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ วันที่ 28 กรกฎาคม
ข่าวประจำวัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ข่าวประจำวัน
รฟท. มั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรียบร้อยไม่มีตกค้าง
รฟท. มั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรียบร้อยไม่มีตกค้าง
ข่าวประจำวัน
รฟท. ยังคงคุมเข้มเน้นการรักษาความปลอดภัยช่วงเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รฟท. ยังคงคุมเข้มเน้นการรักษาความปลอดภัยช่วงเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2561
ข่าวประจำวัน
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
โครงการในพระราชดำริ
โครงการในพระราชดำริกับ รฟท.
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
สถานีกรุงเทพ
สถานีกรุงเทพนิรันดร์กาลงานศิลป
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
คำแนะนำการเดินทาง
คำแนะนำการเดินทางให้ปลอดภัย
โดย ตำรวจรถไฟ
121 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย
รถไฟสัมพันธ์ 2/2561
วารสารรถไฟสัมพันธ์
จากทางเดี่ยว สู่ทางคู่
รถไฟสัมพันธ์ 4/2561
วารสารรถไฟสัมพันธ์
คู่มือความปลอดภัย รฟท.
เดินทางปลอดภัยกับ รฟท.
คู่มือสำหรับประชาชน
เช้าไป เย็นกลับ
เช้าไป เย็นกลับ & ค้างคืน
คู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ