เชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง


ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายข้อเสนอร่วมลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง) ภายในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.railway.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร