เวลาขบวนรถเสริมสายอุดรธานี เทศกาลสงกรานต์ 2561
11เม.ย. 13เม.ย. 15เม.ย.   12เม.ย. 13เม.ย. 15เม.ย.
12เม.ย.   16เม.ย. วันที่มีรถวิ่ง 13เม.ย.   16เม.ย.
    17เม.ย.       17เม.ย.
967 935 941 สถานี 968 942 936
เที่ยวไป อ่านลง เที่ยวกลับ อ่านขึ้น
21.15 06.30 06.30 กรุงเทพฯ 22.00 08.30 08.30
21.29 06.45 06.45 สามเสน 21.44 08.15 08.15
21.37 06.53 06.53 ชุมทางบางซื่อ 21.35 08.00 08.00
21.49 07.05 07.05 บางเขน 21.21 07.46 07.46
21.56 07.12 07.12 หลักสี่ 21.13 07.37 07.37
22.04 07.21 07.21 ดอนเมือง 21.05 07.27 07.27
22.12 07.31 07.31 รังสิต 20.55 07.16 07.16
- 07.58   บางประอิน - - -
22.46 08.12 08.12 อยุธยา 20.15 06.29 06.29
23.07 - - ชุมทาบ้านภาชี - - -
23.32 09.02 - สระบุรี 19.26 05.37 05.37
00.01 09.18 09.18 ชุมทางแก่งคอย 19.12 05.22 05.22
01.56 10.37 13.37 ลำนารายณ์ 17.57 03.58 03.58
03.29 12.10 - บำเหน็จณรงค์ - - 02.28
03.50 12.31 - จัตุรัส - - 02.09
04.20 13.01 - บ้านเหลื่อม - - 01.38
05.05 13.47 13.47 ชุมทางบัวใหญ่ 14.39 01.00 01.00
05.21 14.00 - หนองบัวลาย - - 00.28
05.43 14.21 - เมืองพล - - 00.06
06.15 14.55 14.55 บ้านไผ่ 13.25 23.32 23.32
07.10 15.33 15.33 ขอนแก่น 12.44 22.48 22.48
07.47 16.10 - น้ำพอง - - 22.15
08.07 16.28 - เขาสวนกวาง - - 21.57
08.19 16.42 - โนนสะอาด - - 21.42
08.29 16.52 - ห้วยเกิ้ง - - 21.32
08.42 17.02 - กุมภวาปี - - 21.21
08.55 17.13 - ห้วยสามพาด - - 21.09
09.25 17.40 17.40 อุดรธานี 10.40 20.40 20.40