อุบลราชธานี (เที่ยวไป)   อุบลราชธานี (เที่ยวกลับ)   อุดรธานี (เที่ยวไปและกลับ)   สายเหนือ (เที่ยวไปและกลับ)