เวลาขบวนรถเสริมสายอุบลราชธานี เทศกาลสงกรานต์ 2561 ( เที่ยวไป )
วันที่มีวิ่ง 11 12 15 16 17
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
ข้อมูลขบวนรถ 997 981 977 975 933 975 933 975 933
อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ          อุบลราชธานี ศรีสะเกษ           อุบลราชธานี ศรีสะเกษ          อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ 22.00 23.40 22.00 05.20              07.30   05.20              07.30   05.20       07.30
สามเสน 22.14              23.52 22.14 05.34             07.44   05.34             07.44   05.34       07.44
ชุมทางบางซื่อ 22.22              23.59 22.22 05.42        07.52   05.42              07.52   05.42             07.52
บางเขน 22.33              00.11 22.33 05.54              08.04   05.54           08.04   05.54             08.04
หลักสี่   22.39              00.18 22.39 06.01            08.10   06.01         08.10   06.01         08.10
ดอนเมือง   22.46              00.25 22.46   06.09               08.17   06.09                08.17   06.09                08.17
รังสิต   22.54              00.35 22.54 06.16           08.25   06.16             08.25   06.16            08.25
อยุธยา   23.30              01.13 23.30 07.00        09.00   07.00       09.00   07.00           09.00
ชุมทางบ้านภาชี   23.50            01.35 23.50   07.24     -   07.24           -     07.24        -
สระบุรี   00.15              01.57 00.15   07.50           09.47   07.50         09.47   07.50        09.47
ชุมทางแก่งคอย   00.34              02.14 00.34   08.05              10.02   08.05             10.02   08.05       10.02
มวกเหล็ก   01.20              03.05 01.20   -   -  - -
ปากช่อง   02.12             03.44 02.12   09.21            11.16   09.21            11.16   09.21          11.16
สีคิ้ว   03.02             04.31 03.02 - -  - - - -
สูงเนิน   03.11              04.42 03.11   - - - - -
นครราชสีมา   03.42           05.13 03.42   10.53              12.47   10.53              12.47   10.53           12.47
ชุมทางถนนจิระ   03.58             05.28 03.58   11.11            13.03   11.11            13.03   11.11           13.03
จักราช   04.30             06.00 04.30 - - - - - -
ห้วยแถลง   04.56            06.27 04.56 - - - - - -
ลำปลายมาศ   05.15      06.46 05.15   12.34            14.25   12.34           14.25   12.34         14.25
ทะแมนชัย   05.24            06.54 05.24   - - - - -
บุรีรัมย์   05.46              07.15 05.46   13.08           14.59   13.08       14.59   13.08             14.59
หัวยราช   06.01              07.29 06.01 - - - - - -
กระสัง   06.14            04.43 06.14   13.36            15.27   13.36            15.27   13.36       15.27
ลำชี   06.29              07.56 06.29   - - - - -
สุรินทร์   06.41              08.09 06.41   14.01           15.51   14.01            15.51   14.01            15.51
ศีขรภูมิ   07.13              08.47 07.13   14.35              16.26   14.35             16.26   14.35           16.26
สำโรงทาบ   07.31            09.11 07.31   - - - - -
ห้วยทับทัน   07.41             09.25 07.41 - - - - - -
อุทุมพรพิสัย   07.56              09.39 07.56   15.21             17.13   15.21          17.13   15.21              17.13
ศรีสะเกษ   08.14             10.04 08.14   15.45              17.35   15.45           17.35   15.45           17.35
กันทรารมย์   08.40             10.34 08.40   18.05   18.05             18.05 18.05 18.05
อุบลราชธานี   09.10             11.10 09.10   18.40   18.40            18.40 18.40 18.40