เวลาขบวนรถเสริมสายอุบลราชธานี เทศกาลสงกรานต์ 2561 (เที่ยวกลับ)
วันที่มีวิ่ง 12 15 16 17
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
ข้อมูลขบวนรถ 978 934 976 934 976 934 976 934
อุบลราชธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ         อุบลราชธานี ศรีสะเกษ        อุบลราชธานี ศรีสะเกษ          อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 10.05 15.05   19.45   19.45   19.45
กันทรารมย์ 10.36 15.36   20.20   20.20   20.20
ศรีสะเกษ 11.04 15.58 16.30 20.47 16.30 20.47 16.30 20.47
อุทุมพรพิสัย 11.25 16.31 16.49 21.11 16.49 21.11 16.49 21.11
ห้วยทับทัน - - 17.04 21.26 17.04 21.26 17.04 21.26
สำโรงทาบ - - 17.15 21.39 17.15 21.39 17.15 21.39
ศีขรภูมิ 12.09 17.18 17.42 21.59 17.42 21.59 17.42 21.59
สุรินทร์ 12.41 17.59 18.14 22.33 18.14 22.33 18.14 22.33
ลำชี - - 18.25 22.42 18.25 22.42 18.25 22.42
กระสัง 13.04 18.23 18.42 22.58 18.42 22.58 18.42 22.58
ห้วยราช - - 18.55 23.12 18.55 23.12 18.55 23.12
บุรีรัมย์ 13.31 18.48 19.09 23.26 19.09 23.26 19.09 23.26
ทะแมนชัย - - 19.34 23.49 19.34 23.49 19.34 23.49
ลำปลายมาศ 14.04 19.17 19.43 00.01 19.43 00.01 19.43 00.01
ห้วยแถลง - - 20.04 00.22 20.04 00.22 20.04 00.22
จักราช - - 20.29 00.49 20.29 00.49 20.29 00.49
ชุมทางถนนจิระ 15.2 20.32 21.03 01.23 21.03 01.23 21.03 01.23
นครราชสีมา 15.36 20.46 21.19 01.45 21.19 01.45 21.19 01.45
สูงเนิน - - 21.50 02.18 21.5 02.18 21.50 02.18
สีคิ้ว - - 22.02 02.31 22.02 02.31 22.02 02.31
ปากช่อง 17.25 22.19 22.53 03.16 22.53 03.16 22.53 03.16
มวกเหล็ก - - 23.35 03.51 23.35 03.51 23.35 03.51
ชุมทางแก่งคอย 18.46 23.47 00.16 04.29 00.16 04.29 00.16 04.29
สระบุรี 19.04 00.18 00.36 04.44 00.36 04.44 00.36 04.44
ชุมทางบ้านภาษี  -   01.06 05.10 01.06 05.10 01.06 05.10
อยุธยา 19.56 01.13 01.30 05.33 01.30 05.33 01.30 05.33
รังสิต 20.34 01.59 02.13 06.13 02.13 06.13 02.13 06.13
ดอนเมือง 20.42 02.09 02.23 06.23 02.23 06.23 02.23 06.23
หลักสี่ 20.49 02.18 02.32 06.31 02.32 06.31 02.32 06.31
บางเขน 20.56 02.26 02.40 06.38 02.40 06.38 02.40 06.38
ชุมทางบางซื่อ 21.06 02.42 02.53 06.50 02.53 06.50 02.53 06.50
สามเสน 21.16 02.53 03.02 06.59 03.02 06.59 03.02 06.59
กรุงเทพ 21.30 03.15 03.20 07.15 03.20 07.15 03.20 07.15