เวลาขบวนรถเสริมสายเหนือ เทศกาลสงกรานต์ 2561
11เม.ย. 11เม.ย. 15เม.ย. วันที่มีรถวิ่ง 12เม.ย. 15เม.ย. 12เม.ย.
15เม.ย. 12เม.ย. 16เม.ย. 13เม.ย. 16เม.ย. 16เม.ย.
5 955 961 สถานี 956 962 6
เที่ยวไป อ่านลง เที่ยวกลับ อ่านขึ้น
18.45 22.30 09.40 กรุงเทพฯ 16.10 04.40 07.30
19.00 22.44 09.54 สามเสน 15.57 04.27 07.14
19.09 22.52 10.02 ชุมทางบางซื่อ 15.49 04.18 07.06
19.19 23.03 10.13 บางเขน 15.37 04.05 06.55
19.25 23.09 10.19 หลักสี่ 15.31 03.58 06.46
19.32 23.15 10.25 ดอนเมือง 15.24 03.52 06.37
19.42 23.24 10.34 รังสิต 15.14 03.41 06.26
- - - บางประอิน - 03.17 -
20.20 00.02 11.12 อยุธยา 14.40 03.04 05.41
- 00.21 - ชุมทาบ้านภาชี - - -
- 00.32 - ท่าเรือ - - -
- 00.39 - บ้านหมอ - - -
21.17 01.02 12.02 ลพบุรี 13.48 02.09 04.49
- 01.34 12.28 บ้านหมี่ 13.20 01.40 -
- 02.10 12.57 บ้านตาคลี 12.39 01.05 -
22.52 03.17 13.41 นครสวรรค์ 11.53 00.15 03.20
- 03.25 - ปากน้ำโพ - 23.37 -
- 03.38 - ทับกฤช - - -
- 04.10 14.13 ชุมแสง 11.11 23.06 -
- 04.32 14.28 บางมูลนาก 10.55 22.43 -
- 04.53 17.49 ตะพานหิน 10.35 22.22 -
- 05.01 - หัวดง - - -
- 04.53 - วังกรด - - -
- 05.01 15.38 พิจิตร 10.11 21.56 -
- 05.16 - บางกระทุ่ม - 21.41 -
- - - บ้านใหม่ - 21.27 -
00.49 05.41 16.18 พิษณุโลก 09.35 21.13 01.25
- 06.04 - พรหมพิราม - 20.49 -
- 06.13 - หนองตม - 20.39 -
- 06.35 - พิชัย - 20.16 -
- 06.46 - ชุมทางบ้านดารา - 20.04 -
- 06.52 - ท่าสัก - 19.58 -
- 07.00 - ตรอน - 19.50 -
- 07.15 17.5 อุตรดิตถ์ 08.12 19.33 -
02.25 07.20 17.55 ศิลาอาสน์ 08.10 19.30 23.55
03.28     เด่นชัย     23.01
05.36     นครลำปาง     20.48
06.36     ขุนตาน     19.49
07.25     ลำพูน     18.53
07.50     เชียงใหม่     18.30