การตรวจสอบขบวนรถ กำหนดเวลา และราคาค่าโดยสาร

ตรวจสอบกำหนดเวลา

ตารางเวลา

ดาวน์โหลด

สายเหนือ (Northern Line)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตรวจสอบ
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Line)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตรวจสอบ
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
สายใต้ (Southern Line)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตรวจสอบ
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
สายตะวันออก (Southeast Line)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตรวจสอบ
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
สายชานเมือง (City Line)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตรวจสอบ
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย (WongwianYai-MahaChai Line)
เที่ยวไป-กลับ
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
สายบ้านแหลม - แม่กลอง (BanLaem-MaeKlong Line)
เที่ยวไป-เที่ยวกลับ
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
     

สายเหนือ
(Northern Line)

ตรวจสอบ
(Search Timetable)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตารางเวลา
(Timetable)
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
(Download)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Line)

ตรวจสอบ
(Search Timetable)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตารางเวลา
(Timetable)
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
(Download)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
 

สายใต้
(Southern Line)

ตรวจสอบ
(Search Timetable)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตารางเวลา
(Timetable)
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
(Download)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
 

สายตะวันออก
(Easthern Line)

ตรวจสอบ
(Search Timetable)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตารางเวลา
(Timetable)
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
(Download)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
 

สายชานเมือง
(City Line)

ตรวจสอบ
(Search Timetable)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
ตารางเวลา
(Timetable)
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
(Download)
เที่ยวไป : เที่ยวกลับ
 

สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย
(WongwianYai- MahaChai Line)
ตรวจสอบ
(Search Timetable)
เที่ยวไป-กลับ
ตารางเวลา
(Timetable)
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
(Download)
ดาว์นโหลด
 

สายบ้านแหลม - แม่กลอง
(BanLaem-MaeKlong Line)
ตรวจสอบ
(Search Timetable)
เที่ยวไป-เที่ยวกลับ
ตารางเวลา
(Timetable)
ตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
(Download)
ดาว์นโหลด