ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997 / 998

ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ
Special Train No.997/998 Bangkok - Ban Plu Ta Luang - Bangkok


แผนที่เส้นทางสายตะวันออก การเดินทางโดยขบวนที่ 997 / 998


เที่ยวไป ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง
Special Train No.997 Bangkok - Ban Pu Ta Luang

ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

เที่ยวกลับ ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 998 บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ
Special Train No.998 Ban Pu Ta Luang - Bangkok

ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ


อัตราค่าโดยสารขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษนี้ใช้กับผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้ใหญ่เต็มราคา ผู้มีสิทธิลดราคาทุกประเภท และเด็ก **ในตารางเป็นราค่าโดยสารเที่ยวเดียว [One Way Trip]


สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ยกเว้นผู้โดยสารที่ขึ้นลงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ จองตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 วันก่อนวันเดินทาง และผู้โดยสารที่ขึ้นลงระหว่างสถานีศรีราชา - บ้านพลูตาหลวง - ศรีราชา ต้องซื้อตั๋วในวันเดินทางโดยเป็นตั๋วไม่มีที่นั่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

รายละเอียดมอบส่วนลดให้กับผู้ถือตั๋วการรถไฟแห่งประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพสิ่งอำนวยความสะดวก | Facilities and Services

สัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกบนขบวนรถ

น้ำหนักสัมภาระ | Weight of Luggage

น้ำหนักสัมภาระที่นำขึ้นบนขบวนรถได้โดยไม่ต้องเสียค่าระวาง