โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
29 มิถุนายน 2552 - 16:1:19 : เปิดอ่าน 7253 ครั้ง  

รถไฟจับมือเอกชนจัดบริการขนส่งต่อเนื่องรถไฟ – รถยนต์ ไปเสียมเรียบ
 ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2552 นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรายการนำเที่ยว “นั่งรถไฟ 
ไปชมนครวัด  สัมผัสอารยธรรมขอมกัมพูชา 
3  วัน  2  คืน  (เดินทางทุกวัน) ”

นายกมลชนก   มุกดา  หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่า
บริษัท หงส์เทพแทรพเวลทัวร์ จำกัด ร่วมกับการรถไฟฯจัดบริการนำเที่ยว เส้นทางกรุงเทพ- อรัญประเทศ-
ปอยเปต-ศรีโสภณ-เสียมเรียม
3 วัน 2 คืน เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟต่อรถยนต์ บริการทุกวัน  โดยเดินทางกับขบวนรถธรรมดา 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ  โดยเดินทางออกจากกรุงเทพ เวลา 05.55 น. ถึง อรัญประเทศ เวลา 11.35 น. อัตราค่าบริการ : ราคา 7,500 บาท (รวมค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา, พาหนะรับ-ส่ง, มัคคุเทศก์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ตามรายการที่ระบุไว้, ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ, ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุไว้,ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 400,000 บาทต่อท่าน เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  และอัตราค่าบริการขนส่งร่วมรถยนต์ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคาเดียวคนละ 400 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟ
48 บาท) ซึ่งจะมีพนักงานต้อนรับที่สถานีฯ และเดินทางต่อโดยรถยนต์โดยสารจากสถานีอรัญประเทศไปยัง
เสียมเรียม

สนใจรายการท่องเที่ยวนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย) 02-225-6964, 02-621-8701 ต่อ 5217 , Call Center 1690  (ตลอด 24 ชั่วโมง)www.railway.co.th หรือ คุณไพบูลย์ โอภาสไพบูลย์   08-1996-2800  email : swantep@hotmail.com