โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
15 กรกฎาคม 2552 - 15:21:11 : เปิดอ่าน 7097 ครั้ง  

สถานีละแม จังหวัดชุมพร มีขบวนรถหยุดให้บริการเพิ่ม
 


สถานีรถไฟในวันนี้ที่ละแม จังหวัดชุมพร
สถานีรถไฟในวันนี้ที่ละแม จังหวัดชุมพร

นางสาวมณฑกาญจน์  ศรีวิลาศ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า รฟท. ได้ประกาศให้ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 และ 41 (กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – ยะลา)  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 40  (สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ) และขบวนรถเร็วที่ 172  (สุไหงโกลก – กรุงเทพ) รวม 3 ขบวนหยุดรับส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมที่สถานีละแม จังหวัดชุมพร  ขบวนละ 1 นาที  โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางไปที่สถานีดังกล่าวสามารถเลือกใช้บริการทั้งรถท้องถิ่น, รถเร็ว, รถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่การรถไฟฯ หยุดบริการเพิ่มเติมให้ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายสถานีละแม หรือ ที่ Call Centre 1690  ตลอด 24 ชั่วโมง