โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
30 กรกฎาคม 2552 - 10:4:28 : เปิดอ่าน 4917 ครั้ง  

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 3/4 (กรุงเทพ – สวรรคโลก – ศิลาอาสน์) หยุดรับ – ส่งผู้โดยสาร ที่สถานีท่าสักและสถานีตรอน
 


เส้นทางสู่สถานี
เส้นทางสู่สถานี

ฉบับที่ 051                                                                                     วันที่  29  กรกฎาคม  2552

 

 

นางสาวมณฑกาญจน์  ศรีวิลาศ  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในเส้นทางสายเหนือ รฟท. จึงอนุมัติให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 3/4 (กรุงเทพ – สวรรคโลก – ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ) หยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีท่าสักและสถานีตรอนเป็นการทดลอง ขบวนละ 1 นาที ตามกำหนดการดังนี้

 

ขบวน 3 (กรุงเทพ – สวรรคโลก – ศิลาอาสน์)      ท่าสัก ถึง 18.46 น. ออก 18.47 น.

                                                                                ตรอน ถึง 18.53 น. ออก 18.54 น.

 

ขบวน 4 (ศิลาอาสน์ – ตรอน – กรุงเทพ)              ตรอน ถึง 20.11 น. ออก 20.12 น.

                                                                                ท่าสัก ถึง 20.19 น. ออก 20.20 น.

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552 เพื่อเป็นการรวบรวมสถิติการโดยสาร ปริมาณการขึ้น/ลง ณ สถานีดังกล่าว นำมาประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ขบวนรถดังกล่าวหยุดถาวรต่อไปในอนาคต

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 02-220-4334 หรือ Call Center หมายเลข 1690  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.railway.co.th