โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
30 กรกฎาคม 2552 - 10:35:55 : เปิดอ่าน 4908 ครั้ง  

ฉบับที่ 052 ขบวนรถเร็วที่ 173 (กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช) หยุดรับ – ส่งผู้โดยสาร ที่สถานีทับสะแก
 


นั่งรถเร็วที่ 173 ลงสถานีทับสะแก ไปชายหาดได้เหมือนกัน
นั่งรถเร็วที่ 173 ลงสถานีทับสะแก ไปชายหาดได้เหมือนกัน

นางสาวมณฑกาญจน์  ศรีวิลาศ  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่นายอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ขบวนรถเร็วที่ 173 (กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช) หยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารเพิ่มที่สถานีทับสะแก นั้น รฟท. ได้ทดลองให้ขบวนรถดังกล่าวหยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีทับสะแกเพื่อเก็บรวบรวมสถิติจำนวนผู้โดยสารขึ้น/ลง ตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2552 และจากสถิติจำนวนผู้โดยสารขึ้น – ลง ณ สถานีทับสะแก แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้บริการยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาหยุดขบวนรถเพื่อการโดยสาร จึงขยายเวลาต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ตามกำหนดเวลาดังนี้

 

ขบวนรถ173 (กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช)ทับสะแก   ถึง 23.42 น. ออก 23.43 น.

 

หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่สถานีและบนขบวนรถประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางให้ผู้โดยสารทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และเลือกใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 02-220-4334 หรือ Call Center หมายเลข 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.railway.co.th

เลิกเหล้ากันเถอะ
เลิกเหล้ากันเถอะ