โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
18 กันยายน 2552 - 23:0:32 : เปิดอ่าน 3356 ครั้ง  

เปิดตัวโครงการ
 สืบเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดรถไฟเสมอระดับรถยนต์ อาทิเช่น ขบวนรถไฟชนกับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกพืชผลเกษตร รถรับ-ส่งนักเรียน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุแต่ละครั้งทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ผู้โดยสาร รวมทั้งสูญเสียงบประมาณในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในการชดเชยค่ารักษา ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมิใช่น้อย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม ได้ตระหนักถึงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนทั่วไปผู้ขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จึงกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านรถไฟเสมอระดับรถยนต์ ภายใต้โครงการ “1+1=0? รถไฟไทย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณห้องโถงสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

อยากรู้ว่าทำไมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ ต้องติดตามต่อไปในวันที่ 28 ก.ย. ศกนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2220-4268 / 0-2220-4297

2552 ปีแห่งการบริการ
2552 ปีแห่งการบริการ