โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
18 ตุลาคม 2552 - 12:12:55 : เปิดอ่าน 5362 ครั้ง  

รถไฟสายใต้ออกจาก กรุงเทพ 18 ตุลา ได้เพียง 3 ขบวน งดเดิน 7 ขบวน
 


                        กองประชาสัมพันธ์    การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า  สืบเนื่องจากมีพนักงานบางส่วนได้ใช้สิทธิลาหยุดงานและบางส่วนไม่ยอมขึ้นปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้ผู้บริหารการรถไฟฯ ตรวจสอบสภาพหัวรถจักรลากจูงให้มีความพร้อมก่อน    ทำให้ ต้องงดบริการขบวนรถท้องถิ่นช่วงชุมพร-หาดใหญ่-ทุ่งสง-สุไหงโกลก และรถทางไกลในเส้นทางสายใต้หลายขบวน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม  2552 เป็นต้นมา   จึงเป็นผลให้รถพ่วงที่ไม่ได้เดินเข้ากรุงเทพตกค้างอยู่ตามสถานีหาดใหญ่    ชุมพร และทุ่งสง   จำนวนมาก        ฉะนั้น การรถไฟฯจึงให้มีขบวนรถเดินจากกรุงเทพไปยังพื้นที่ภาคใต้ เพียง 3 ขบวน      คือ ขบวนรถด่วนที่ 83 (กรุงเทพ-ตรัง) ออกเวลา  17.05 น. ขบวนรถด่วนที่ 85  (กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช) ออกเวลา 19.30 น.  ( แต่ขบวนรถทั้ง 2 ขบวนข้างต้นเมื่อวิ่งถึงสถานีสุราษฏร์ธานีแล้วต้องให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปขนถ่ายรถยนต์ไปส่งยังปลายทางแทน)      ส่วน ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี ยังมีวิ่งบริการตามปกติ

                สำหรับขบวนรถ ที่ประกาศงดให้บริการในวันที่ 18 ตุลาคม 2552  เที่ยวออกจากกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากสถานการณ์ ดังกล่าว จำนวน 7 ขบวน          ดังนี้

          -ขบวนรถเร็วที่  171              กรุงเทพ- สุไหงโกลก                        ออกเวลา  13.00 น.

                -ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 35     กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์                          ออกเวลา 14.45 น.

                 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37  กรุงเทพ-สุไหงโกลก                          ออกเวลา 15.10 น.

                - ขบวนรถเร็วที่ 169              กรุงเทพ – ยะลา                                 ออกเวลา 15.35 น.

                    - ขบวนรถเร็วที่ 173             กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช             ออกเวลา 17.35 น.

                - ขบวนรถเร็วที่ 167             กรุงเทพ  -  กันตรัง                              ออกเวลา  18.20 น.

                - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41  กรุงเทพ -  ยะลา                                    ออกเวลา 22.50 น.

                สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนวันเดินทาง หรือ ต้องการยกเลิกการเดินทาง ขอให้ติดต่อได้ที่นายสถานีรถไฟทุกแห่งโดยการรถไฟฯจะคืนเงินให้เต็มราคาและไม่คิดค่าบริการใด ๆ จึงขอให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางในเส้นทางสายใต้ ติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนเป็นระยะ ๆ หรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

          ส่วนกรณีพนักงานบางส่วนเห็นว่าอุปกรณ์รถจักรไม่พร้อมให้บริการกับประชาชน และระบบ Dead Man /Vigilance  ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้นั้น การรถไฟฯได้ออกประกาศชี้แจงว่า ระบบ Dead Man/Vigilance  เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมมิใช่อุปกรณ์หลักในการขับเคลื่อนหัวรถจักร ซึ่งปกติการรถไฟฯมีกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของการรถไฟฯซึ่งเน้นเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสาร/ประชาชนเป็นสำคัญอยู่แล้ว

                   อย่างไรก็ดี  การรถไฟฯ ได้จัดส่งผู้บริหารทุกระดับที่จะสามารถทำความเข้าใจกับพนักงานได้มีส่วนร่วมกันคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานให้เปิดการเดินขบวนรถโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้ เพื่อมิให้ภาพลักษณ์ของการรถไฟฯเกิดความเสียหายและคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการในเส้นทางสายใต้อย่างเร่งด่วน และการรถไฟฯ ต้องขออภัยมายังผู้ใช้บริการที่อาจไม่ได้รับความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย