โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
9 มีนาคม 2553 - 16:25:51 : เปิดอ่าน 9166 ครั้ง  

รฟท. จัดรถนอน วิ่งด่วนพิเศษเพิ่ม 16 เที่ยว รับสงกรานต์
 ฉบับที่ 015  ลงวันที่  09  มีนาคม   2553

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 มีวันหยุดติดต่อหลายวัน ประชาชนที่วางแผนล่วงหน้าได้จองตั๋วโดยสารรถไฟชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งธรรมดาและปรับอากาศไว้จนเต็มทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับ ทำให้มีประชาชนส่วนหนึ่งต้องวางแผนการเดินทางกับขบวนรถพิเศษที่การรถไฟฯจัดเดินเพิ่มนอกเหนือจากขบวนรถประจำที่วิ่งให้บริการปกติ 

การรถไฟฯ ได้เร่งรัดให้ฝ่ายเกี่ยวข้องซ่อมบำรุงรถให้ออกมาใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้นทั้งรถโดยสารชั้นสามธรรมดา รถโดยสารชนิดนั่ง-นอนปรับอากาศ เพื่อเตรียมพ่วงเสริมในขบวนรถที่วิ่งประจำด้วย นอกจากนี้ ยังมีตู้รถโดยสารรถ นั่ง-นอน ส่วนหนึ่งที่เป็นรถ JR-WEST จำนวน 20 คัน สามารถจัดพ่วงเป็นขบวนรถด่วนพิเศษและเปิดให้บริการประชาชนได้ การรถไฟฯจึงประกาศเดินเป็นขบวนรถไป-กลับ ในเส้นทางสายเหนือ 8 เที่ยว และสายอีสานปลายทางที่อุบลราชธานี อีก 16 เที่ยว โดยจะวิ่งให้บริการ 2 ช่วง ดังนี้ 

สายเหนือ เที่ยวไป วันที่ 9  และ 11 ,15 และ 17 เมษายน  2553  (ระหว่างกรุงเทพ- เชียงใหม่)  ออกต้นทางเวลา 19.00 น. ถึงเชียงใหม่เวลา 08.30 น. เที่ยวกลับ วันที่ 10,12,16,18 เมษายน 2553 (ระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพ)  ออกต้นทาง 19.00 ถึงกรุงเทพเวลา 08.30 น.   ทั้งนี้ ขบวนรถด่วนพิเศษจะหยุดรับส่งเฉพาะสถานีสำคัญ 8 สถานี คือ สามเสน,บางซื่อ,ดอนเมือง,อยุธยา,อุตรดิตถ์,เด่นชัย,ลำปาง,ลำพูน และปลายทางเชียงใหม่ 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไป วันที่ 9,11,15,17 เมษายน 255. ออกกรุงเทพเวลา 19.40 น. ถึงปลายทางอุบลราชธานี เวลา 06.30 น. เที่ยวกลับ วันที่ 10,12,16,18 เมษายน 2553  ออกต้นทางอุบลราชธานีเวลา 19.00น. ถึงปลายทางกรุงเทพเวลา  06.00 น. โดยขบวนรถด่วนพิเศษนี้จะหยุดรับส่งที่สถานี สามเสน,บางซื่อ,ดอนเมือง,อยุธยา,นครราชสีมา,ลำปลายมาศ,บุรีรัมย์,สุรินทร์อุทุมพรพิสัย,ศรีสะเกษ และปลายทางอุบลราชธานี 

ขบวนรถด่วนพิเศษเทศกาลสงกรานต์ขบวนนี้เป็นขบวนรถนั่ง-นอนปรับอากาศทั้งขบวน และวิ่งรับส่งในเวลากลางคืนโดยการรถไฟฯจะไม่มีบริการอาหารในระหว่างการเดินทาง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่ประสงค์จะใช้บริการได้รีบจองตั๋วแต่เนิ่น ๆ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสถานีรถไฟในเส้นทางทุกแห่ง หรือ สอบถามโทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. 

รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง