โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
22 ตุลาคม 2553 - 17:27:01 : เปิดอ่าน 7582 ครั้ง  

การรถไฟแห่งประเทศไทยพัฒนารถไฟสายศิริราช-ศาลายานำร่อง เตรียมสร้างโครงข่าย
 วันนี้(22 ตุลาคม 2553) เวลา 10.00 น. ณ สถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พัฒนารถไฟสายศิริราช- ศาลายา รำลึกถึงพระผู้ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟ และการแพทย์แห่งสยาม” โดยมีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และศาตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเปิดงาน
          
          การจัดงานในวันนี้เป็นการร่วมรำลึกถึงพระปรีชาญาณและสายพระเนตรที่ยาวไกลขององค์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ริเริ่มกิจการรถไฟไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช 2429 และทรงสนับสนุนกิจการแพทย์แผนใหม่ของไทยในหลายด้าน รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกขึ้น โดยพระราชทานนามว่าศิริราชพยาบาล เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริในการบรรเทาปัญหาของประเทศในทุก ๆ ด้าน เช่น ปัญหาการจราจร และที่สำคัญคือการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียม
          
          เพื่อสนองพระราชปณิธานแห่งมหาราชทั้ง 2 พระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการพัฒนารถไฟสายศิริราช-ศาลายา ด้วยการเพิ่มขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วนให้มากขึ้น และในอนาคตจะปรับปรุงทางเดินเชื่อมสถานีธนบุรีถึงโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้รับความสะดวกในการเดินทาง และยังจะพิจารณา ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางถนนและระบบการขนส่งมวลชนที่จะนำประชาชนให้เข้าถึงสถานีรถไฟต่างๆ ได้อย่างสะดวก มีพื้นที่จอดรถยนต์มีเส้นทางเชื่อมจากสถานีเข้าสู่โรงพยาบาล และมีบริการรองรับที่เหมาะสมพอเพียงอีกด้วย
          
          นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยยังจะสร้างโครงข่ายเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง
          ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา และช่วงรังสิต-บางซื่อ รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตลิ่งชัน – บางกะปิ – มีนบุรี ซึ่งจะเกิดเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงศูนย์การศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์ของไทย 3 แห่ง ใน 3 มุมเมือง คือ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีศาลายา-ศิริราช เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,500 คน/เที่ยว/วัน เป็น 4,000 คน/เที่ยว/วัน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้บุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น