โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
29 มีนาคม 2554 - 14:11:47 : เปิดอ่าน 9214 ครั้ง  

การรถไฟฯเพิ่มขบวนรถรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์
 การรถไฟฯเตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางโดยรถไฟของประชาชน
          ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันหยุดปีใหม่ไทย จำนวน ๒๕๐ ขบวนต่อวัน พ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังหน่วยลากจูง และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร อีก ๓๘ ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ ๑๒๐,๐๐๐ คน ต่อวัน
          นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯฯ แจ้งว่า ในช่วงเทศกาล
          สงกรานต์ ซึ่งปีนี้มีวันหยุดช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่ ๑๑- ๑๘ เมษายน ๕๔ นอกจากขบวนรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินเป็นประจำ ๒๕๐ ขบวนแล้ว การรถไฟฯยังได้เพิ่มเที่ยวขบวนรถไฟในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ อีก ๒๑ ขบวน และเที่ยวกลับวันที่ ๑๒-๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ อีก ๑๗ ขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมเฉลี่ย ๔๐,๐๐๐ คนต่อวันเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา
          
          หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มเติมว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดหลายวัน
          การเดินทางโดยรถไฟฯมีความหนาแน่น จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนที่โดยสารรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน อย่าฝากสิ่งไว้กับบุคคลแปลกหน้า ห้ามขึ้นรถในขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจพลัดตกเสียชีวิตได้ ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร และห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสารเพราะอาจพลัดตกจากขบวนรถได้ ส่วนผู้โดยสารที่เดินรถทางโดยรถไฟฟรี ท่านจะต้องติดต่อขอรับตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟก่อนขบวนรถออกทุกครั้ง
          หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ ได้ย้ำอีกครั้งว่า ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ (ทางตัดถนนรถยนต์-รถไฟ) จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
          อย่างเคร่งครัด “มาตรา ๖๓ ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟ หรือ สิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถ ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและบุคคลที่รัก และที่สำคัญ “เมาไม่ขับ”