โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
27 กรกฎาคม 2554 - 14:09:30 : เปิดอ่าน 1895 ครั้ง  

ระเบิดรางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบ – ตันหยงมัส ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
 


นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เมื่อเช้าวันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔) เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. ได้เกิดเหตุระเบิดรางรถไฟในเส้นทางสายใต้ ช่วงสถานีมะรือโบ – ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้รางขาดประมาณ ๑ เมตร เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินขบวนรถได้
           สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทำให้รางรถไฟได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากระหว่างเกิดเหตุไม่มีขบวนรถผ่านในเส้นทางดังกล่าว จึงไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๓๗/๓๘ (กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ ๑๗๑/๑๗๒ (กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ) งดการเดินรถเป็นการชั่วคราว สามารถเดินรถได้ถึงสถานียะลา
           ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว เพิ่มเติมว่า สำหรับขบวนรถท้องถิ่นที่ ๔๕๑/๔๕๒, ๔๕๓/๔๕๒ (ยะลา – สุไหงโกลก – ยะลา), ขบวนที่ ๔๖๓/๔๖๔ (พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง), ขบวนที่ ๑๗๕/๑๗๖ (ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก -ชุมทางหาดใหญ่) งดการเดินรถ และขบวนรถท้องถิ่นที่ ๔๔๘ (ยะลา – สุไหงโกลก) รอการเปิดทางที่สถานีตันหยงมัส ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการซ่อมทางรถไฟ คาดว่าจะเปิดเดินรถได้ตามปกติในเวลา ๑๘.๐๐ น.
           ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางในเส้นทางสายใต้ได้ สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๑๖๙๐ ตลอด
          ๒๔ ชั่วโมง การรถไฟฯใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
          
          
           ************************