โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
11 พฤศจิกายน 2554 - 14:42:03 : เปิดอ่าน 9625 ครั้ง  

รถไฟขึ้นเหนือ ไป - กลับได้ 18 ขบวน ส่วนรถท้องถิ่นมีเดินช่วงสั้น ๆ บรรเทาความเดือดร้อน อีก 46 ขบวน
 นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ แจ้งวันนี้(11 พฤศจิกายน 2554 ) ว่า สืบเนื่องจากระดับน้ำยังท่วมบริเวณ กรุงเทพมหานครในเขตหลักสี่, ดอนเมือง ส่วนช่วงสถานีรังสิต,
          เชียงราก,เชียงรากน้อย และพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีระดับน้ำท่วมสูงเป็นช่วง ๆ ระหว่าง 16 – 63 เซนติเมตร ขบวนรถไฟไม่สามารถผ่านได้ การรถไฟฯ จึงประกาศให้เดินขบวนรถไฟ 4 ขบวนวิ่งไปถึงเชียงใหม่ โดยอ้อมไปทางจังหวัดฉะเชิงเทรา สระบุรี ประกอบด้วย
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 9 (กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา- เชียงใหม่) ออกกรุงเทพเวลา 08.30 น.
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 1 (กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-เชียงใหม่) ออกกรุงเทพเวลา 18.10 น.
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 12 (เชียงใหม่-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ) ออกเชียงใหม่เวลา 08.55 น.
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 2 (เชียงใหม่-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ) ออกเชียงใหม่เวลา 17.55 น.
           สำหรับขบวนรถบริการช่วงสั้น ๆ เพื่อให้บริการประชาชน มีทั้งขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์และขบวนรถไฟฟรี ที่ผ่านเส้นทางช่วง ชุมทางบ้านภาชี -นครสวรรค์ - เชียงใหม่ มีขบวนรถวิ่งไป-กลับ 14 ขบวน, ระหว่างกรุงเทพ-ดอนเมือง –หัวตะเข้ มีขบวนรถวิ่งบริการ 32 ขบวน , ระหว่างคลองพุทรา – บางเขน วิ่งไป-กลับ
          4 ขบวน ,ระหว่างคลองพุทรา-ชุมทางบ้านภาชี ไป-กลับ 4 ขบวน และชุมทางแก่งคอย-คลองพุทรา ไป-กลับ อีก 6 ขบวน
          
           ด้านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากน้ำท่วมเส้นทางช่วงดอนเมือง- อยุธยา มีผลกระทบกับการเดินขบวนรถ การรถไฟฯจึงประกาศให้ขบวนรถ ทั้งสายอุบลราชธานีและหนองคาย จำนวน 30 ขบวน เปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมจากกรุงเทพ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย และแยกไปหนองคาย หรือ แยกไปอุบลราชธานี ต่อไป ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามได้ที่ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง