โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
14 พฤศจิกายน 2554 - 14:11:03 : เปิดอ่าน 5997 ครั้ง  

วันนี้ รถไฟสายใต้เดินต้นทางที่นครปฐม 6 ขบวน และเพิ่มรถพิเศษช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชานเมืองอีกหลายขบวน
 น้ำท่วมทางรถไฟเริ่มลดลงในบางช่วง ร.ฟ.ท.เพิ่มรถพิเศษช่วยเหลือประชาชนในเขตชานเมืองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนสายใต้วันนี้เดินรถออกนครปฐม 6 ขบวน ไปอีสานเดินเลี่ยงทางรถไฟที่ถูกน้ำท่วมไปทางสายตะวันออก
          นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์
          น้ำท่วมทางรถไฟสายสายเหนือและสายใต้ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พบว่า ปริมาณน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วในบางช่วง แต่ยังไม่สามารถเดินรถได้ตลอดทั้งเส้นทาง เช่น สายเหนือ ช่วง สทล.23/9-24/5 ระหว่างสถานีดอนเมือง-รังสิต ระดับน้ำลดลงสูงเหนือสันรางประมาณ 48 เซนติเมตร, ช่วง สทล.30/1-32/16 ระหว่างสถานีรังสิต-เชียงราก ระดับน้ำลดลงสูงเหนือสันรางประมาณ 39 เซนติเมตร สายใต้ ช่วง สทล.17/1-2 ระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อ-บางบำหรุ สูงเหนือสันรางประมาณ 38 เซนติเมตร, ช่วง สทล.12/8 ระหว่างสถานีชุมทางตลิ่งชัน-ศาลาธรรมสพน์ น้ำท่วมสูงเหนือสันประมาณ 57 เซนติเมตร ,ช่วง สทล. 20/1-2 ระหว่างสถานีศาลายา-วัดสุวรรณ น้ำสูงเหนือสันรางกว่า 59 เซนติเมตร,ช่วง สทล.ที่ 26/6-7 ระหว่างสถานีวัดสุวรรณ-วัดงิ้วราย ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 42 เซนติเมตร และช่วง สทล.130/3-9 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี ระหว่างที่หยุดรถหนองผักชี-บ้านมะขามล้ม ระดับน้ำสูงเหนือสันราง 45 เซนติเมตร
          นอกจากนี้ในสายแม่กลอง-วงเวียนใหญ่ ช่วง สทล.12/14-15 ระหว่างป้ายหยุดรถบางบอน-สถานีรางโพธิ์ ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 53 เซนติเมตร การรถไฟฯจัดเดินรถเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่-บางบอน-วงเวียนใหญ่ และสถานีรางโพธิ์-มหาชัย-รางโพธิ์
          สำหรับรถไฟสายใต้ วันนี้ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 54) สามารถเดินขบวนรถเร็ว,รถด่วนพิเศษ รวม
          6 ขบวน โดยมีต้นทางที่สถานีนครปฐม ซึ่งการรถไฟฯจะจัดรถยนต์อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังสถานีนครปฐม ดังนี้.-
          1.ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 (กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี) ออกเวลา 08.05 น.
          2.ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ-สุไหงโกลก) ออกเวลา 13.00 น.
          3.ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 35 (กรุงเทพ-บัตเตอร์เวอร์ธ) ออกเวลา 14.45น.
          4.ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 (กรุงเทพ-สุไหงโกลก) ออกเวลา 15.10 น.
          5.ขบวนรถเร็วที่ 169 (กรุงเทพ-ยะลา) ออกเวลา 15.35 น.
          6.ขบวนรถด่วนที่ 83 (กรุงเทพ-ตรัง) ออกเวลา 17.05 น.
          


          

          ทั้งนี้ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ เสริมว่า สถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้โดยสารที่ไม่มั่นใจในการเดินทางประสงค์จะติดต่อขอรับค่าโดยสารคืน ขอให้ติดต่อกับนายสถานีรถไฟเพื่อคืนค่าโดยสาร หรือ ดำเนินการเลื่อนวันเดินทาง หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง www.railway.co.th หรือ Fan Page : www.facebook.com/pr.railway