โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
15 พฤศจิกายน 2554 - 14:38:46 : เปิดอ่าน 8868 ครั้ง  

ตารางเวลาช่วยการโดยสารช่วงสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
 ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟ การรถไฟฯได้ปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถเลี่ยงทางน้ำท่วม และจัดเดินรถช่วยการโดยสารสำหรับประชาชนในเขตชานเมือง ดังนี้.-
      
          


          

          

          

          

          
          •ขบวนรถสายใต้สายธนบุรีที่มีการเปลี่ยนต้นทาง ได้แก่.-
          1.ขบวน 251/252 ปกติเดินจากสถานีธนบุรี วันนี้มีเดินรถระหว่างสถานีวัดงิ้วราย-ประจวบคีรีขันธ์-สถานีวัดงิ้วราย
          2.ขบวน 177/254 ปกติเดินจากสถานีธนบุรี วันนี้มีเดินรถระหว่างสถานีวัดงิ้วราย-หลังสวน-สถานีวัดงิ้วราย
          3.ขบวน 178/255 ปกติเดินจากสถานีธนบุรี วันนี้มีเดินระหว่างสถานีหลังสวน-วัดงิ้วราย-สถานีหลังสวน
          
          •เส้นทางสายแม่กลองตอนวงเวียนใหญ่-มหาชัย ขณะนี้มีการเดินรถ 2 ตอน คือ ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่-บางบอน และระหว่างป้ายหยุดรถพรมแดน-มหาชัย
          
          •สายตะวันออกเฉียงเหนือ การรถไฟฯได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเลี่ยงทางน้ำท่วมไปทางสายตะวันออก โดยต้นทางที่สถานีกรุงเทพไปทางสถานีมักกะสัน-หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย-ตลอดปลายทาง มีเดินรถจำนวน 28 ขบวน ยกเว้นขบวนรถเร็ว 141/142 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ไม่มีการเดินรถ
          
          •สายเหนือ เดินต้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ ไป-กลับ จำนวน 4 ขบวน ได้แก่.-
          1. ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 9 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ออกกรุงเทพ เวลา 8.30 น.
          2. ขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ที่ 1 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ออกกรุงเทพเวลา 18.10 น.
          3. ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง 12 เชียงใหม่-กรุงเทพ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 8.45 น.
          3. ขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ที่ 2 เชียงใหม่-กรุงเทพ ออกเชียงใหม่ เวลา 17.55 น.
          โดยเดินรถเลี่ยงทางน้ำท่วมไปทางมักกะสัน-หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย แล้วย้อนเข้าชุมทางบ้านภาชี เดินต่อไปยังสายเหนือ
          
          ทั้งนี้ กำหนดเวลาเดินรถในเส้นทางที่มีน้ำท่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้โดยสารที่ไม่มั่นใจในการเดินทางประสงค์จะติดต่อขอรับค่าโดยสารคืน
          ขอให้ติดต่อกับนายสถานีรถไฟเพื่อคืนค่าโดยสาร หรือ ดำเนินการเลื่อนวันเดินทาง หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง www.railway.co.th หรือ
          Fan Page : www.facebook.com/pr.railway