การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานรำลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (งานย้อนรอยฯ แก่งคอย)