ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถโดยสาร ระหว่างวันที่ 03 -31 สิงหาคม 2564


ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ปรับกำหนดเวลาเดินรถให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 -31 สิงหาคม 2564 ดังนี้สายเหนือ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล 2 ขบวน - ขบวน 109 กรุงเทพ ndash; เชียงใหม่ ออก 06.00 น. ถึง 20.00 น. (ติดตามขบวนรถ ข.109 )- ขบวน 102 เชียงใหม่ - ชุมทางบางซื่อออก 05.30 น. ถึง 19.35น.(ติดตามขบวนรถ ข.102)สายใต้ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล2 ขบวน- ขบวน 171 กรุงเทพ -ชุมทางทุ่งสง ออก 05.00 น. ถึง 19.10น.(ติดตามขบวนรถ ข.171)- ขบวน 172 ชุมทางทุ่งสง- ชุมทางบางซื่อ ออก 05.00 น. ถึง 19.20 น.(ติดตามขบวนรถ ข.172)สายตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล 4ขบวน- ขบวน 75 กรุงเทพ - หนองคาย ออก 08.20 น. ถึง 17.30 น.(ติดตามขบวนรถ ข.75)- ขบวน 76 หนองคาย - กรุงเทพ ออก 07.45 น. ถึง 17.10 น.(ติดตามขบวนรถ ข.76)- ขบวน 135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ออก 06.40 น. ถึง 18.00 น.(ติดตามขบวนรถ ข.135)- ขบวน 136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ออก 07.00 น. ถึง 18.40 น.(ติดตามขบวนรถ ข.136)อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินตามมาตรการของ ศบค. โดยยังคงมีขบวนรถโดยสารขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 60ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้เพียงพอทุกเส้นทาง ประกอบด้วย สายเหนือ 12 ขบวน สายใต้ 14ขบวน สายอีสาน 10ขบวน สายตะวันออก 12ขบวน สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย 12ขบวน และสายบ้านแหลม - แม่กลอง งดเดินทุกขบวน

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการวัคซีน และประชาชนที่ใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบนโยบายให้พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานย่านสถานีกรุงเทพและย่านบางซื่อ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อบำรุงรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เข้ามารับบริการวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวมถึงผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ให้เกิดความสะอาด สะดวด ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข ทั้งนี้ การดำเนินดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งการรถไฟฯ พร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยมีการเปิดสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้เปิดให้ใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีนี้ โดยมีตารางเวลาเดินรถ เส้นทางบางซื่อ-รังสิต เที่ยวแรกออกจากบางซื่อ และจากรังสิต เวลา 06.00 น. ส่วนเที่ยวสุดท้ายออกจากบางซื่อ และสถานีรังสิตเวลา 19.30 น. ขณะที่เส้นทางบางซื่อ-ตลิ่งชัน ออกเที่ยวแรกจากบางซื่อเวลา 06.00 น. และเที่ยวแรกจากรังสิตเวลา 06.06 น. เที่ยวสุดท้ายจากบางซื่อเวลา 19.30 น. และเที่ยวสุดท้ายจากรังสิตเวลา 19.36 น.

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน