ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถโดยสาร ระหว่างวันที่ 03 -31 สิงหาคม 2564


ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ปรับกำหนดเวลาเดินรถให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 -31 สิงหาคม 2564 ดังนี้สายเหนือ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล 2 ขบวน - ขบวน 109 กรุงเทพ ndash; เชียงใหม่ ออก 06.00 น. ถึง 20.00 น.- ขบวน 102 เชียงใหม่ - ชุมทางบางซื่อออก 05.30 น. ถึง 19.35น.สายใต้ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล2 ขบวน- ขบวน 171 กรุงเทพ -ชุมทางทุ่งสง ออก 05.00 น. ถึง 19.10น.- ขบวน 172 ชุมทางทุ่งสง- ชุมทางบางซื่อ ออก 05.00 น. ถึง 19.20 น.สายตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล 4ขบวน- ขบวน 75 กรุงเทพ - หนองคาย ออก 08.20 น. ถึง 17.30 น.- ขบวน 76 หนองคาย - กรุงเทพ ออก 07.45 น. ถึง 17.10 น.- ขบวน 135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ออก 06.40 น. ถึง 18.00 น.- ขบวน 136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ออก 07.00 น. ถึง 18.40 น.อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินตามมาตรการของ ศบค. โดยยังคงมีขบวนรถโดยสารขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 60ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้เพียงพอทุกเส้นทาง ประกอบด้วย สายเหนือ 12 ขบวน สายใต้ 14ขบวน สายอีสาน 10ขบวน สายตะวันออก 12ขบวน สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย 12ขบวน และสายบ้านแหลม - แม่กลอง งดเดินทุกขบวน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน