แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โครงสร้าง ศปท.รฟท. และช่องทางการแจ้งเบาะแส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
 

 

 

 

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของ ศปท.รฟท.
 

 

คลิกที่นี่เพื่อไปยังช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email