ข่าวประจำวัน

เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รฟท. ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ออกไปก่อน

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบภาคข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีลักษณะการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ของประเทศ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ