ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร เดือนมีนาคม 2563 คาดแล้วเสร็จตามสัญญาในปี 64

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม - ชุมพร เดือนมีนาคม 2563 สร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ร้อยละ 7.876 ของโครงการ เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างหลายจุด ขณะเดียวกันได้เร่งรัดงานโยธาคาดแล้วเสร็จตามสัญญาในปี 2564 และพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ระยะแรก ช่วงนครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 กิโมเมตร งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน  33,982 ล้านบาท ว่า สำหรับเดือนมีนาคม 2563 มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 2.323 จากแผนงานที่กำหนดไว้  4.971 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 7.876 สรุปความคืบหน้าโครงการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 55.821 จากแผนงานที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 63.697 ของโครงการ สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างหลายจุด ทั้งนี้ ได้มีการปรับแบบเพื่อลดผลกระทบและให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันได้เร่งรัดงานโยธาให้แล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2564 คาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมเปิดให้บริการในปี 2565 สำหรับการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 5 สัญญา ได้แก่ 

1. ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 1 (นครปฐม – หนองปลาไหล) ระยะทาง 93 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 8,198 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน แผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 73.992 ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 54.764 ล่าช้ากว่าแผน 19.228  โดยมี บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนี่ยริ่ง 1964 จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

2. ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 2 (หนองปลาไหล-หัวหิน) ระยะทาง 76 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 7,520 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน  แผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 57.663 ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 61.724  สร้างเร็วกว่าแผนงาน  4.061 โดยมี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

3. ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 5,807 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน  แผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 85.50 ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 62.92 สร้างล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 22.58 โดยมี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

4. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร สัญญาที่ 1 (ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย) ระยะทาง 88 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 6,465 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 33 เดือน แผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 58.531 ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 53.522 สร้างล่าช้ากว่าแผนงาน 5.009 โดยมี กิจการร่วมค้า เคเอส-ซี เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

5. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร สัญญาที่ 2 (บางสะพานน้อย-ชุมพร) ระยะทาง 79 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 5,992 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน  แผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 41.628 ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 45.491  สร้างเร็วกว่าแผน 3.463 โดยมี กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างงานโยธาให้แล้วเสร็จเสร็จตามแผนงานในปี 2564 คาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และพร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565  สืบเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ-ชุมพร เป็นการทางเดี่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนั้น หากการก่อสร้างเมื่อรถไฟทางคู่เสร็จจะใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง สามารถรองรับขบวนรถเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว รวมทั้ง เป็นการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟโดยใช้แนวทางการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass) หรือทางลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) ช่วยเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการเดินขบวนรถไฟ สามารถแก้ไขปัญหาจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และที่สำคัญจะเป็นการลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมต่อระบบการขนส่งเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เช่น รถเช่า เรือท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี.

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ ฉบับที่ 44/2563 วันที่ 20 เมษายน 2563

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ