เช้าไป เย็นกลับ

งดให้บริการขบวนรถพิเศษโดยสาร กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย งดให้บริการขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 6 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2564 ประกอบด้วย

           ขบวนรถท่องเที่ยวที่เปิดเดิน (จำนวน 6 ขบวน)
           
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ           
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912  กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ - กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997/998 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ

 

ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ 
Special Train No.997/998 Bangkok - Ban Plu Ta Luang - Bangkok (Update November 01 , 2020)


เที่ยวไป ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 
Special Train No.997 Bangkok - Ban Pu Ta Luang

เที่ยวกลับ ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 998 บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ 
Special Train No.998 Ban Pu Ta Luang - Bangkok

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก | Facilities and Services
 
น้ำหนักสัมภาระ | Weight of Luggage
 
 
 
จองตั๋วออนไลน์: คลิก

 


 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ